Innvandrere bidrar til å redusere kjønnsdelingen i arbeidslivet

Arbeidsmarkedet i Norge er fremdeles kjønnsdelt, viser ny studie. Unge arbeidstakere og ikke-vestlige innvandrere bidrar imidlertid til å jevne ut forskjellene.

Ifølge en omfattende ny  forskningsrapport levert av Institutt for samfunnsforskning (ISF), jobber 85 prosent av arbeidstakere i Norge i et kvinne- eller mannsdominert yrke. Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor, mens menn oftere jobber i privat sektor – og forskjellene har økt de siste 20 årene.

Rapporten, som ble lansert fredag, viser imidlertid at yngre arbeidstakere velger mer utradisjonelt. Flere kvinner jobber nå i tradisjonelt mannsdominerte yrker som finans og industri.

Også at innvandrere fra land utenfor EU bidrar til å jevne ut forskjellene, mye fordi menn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania jobber i kvinnedominerte yrker som renhold. Kjønnsbalansen påvirkes også av at det er færre sysselsatte kvinnelige innvandrere enn menn.

Forskerne bak rapporten mener likevel endringene skjer langsomt. Innen helse-, pleie- og omsorgstjenester, som utgjør 14 prosent av det norske arbeidsmarkedet, fyller kvinner nær 82 prosent av stillingene.

– Dersom vi ønsker et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, så hjelper det ikke bare å heie fram kvinner til å bli programmere eller ingeniører. Da trenger vi også at flere menn velger pleie- og omsorgsyrker eller inntar andre kvinnedominerte yrker, sier ISF-forsker Kjersti Misje Østbakken, som har hovedansvaret for rapporten.

Torsdag meldte  Forskerforum at det kan bli lettere for menn å komme inn på kvinnedominerte utdanninger som medisin, odontologi og psykologi. Kvotering av menn blir nemlig lov i høyere utdanning fra nyttår.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS