Det blir flere kvinnelige sektorledere i fylke og kommune

Siden 2009 har andel mannlige sektorledere har gått ned fra 48 til 39 prosent. Andel menn har i sunket i alle sektorer.

Ved nyttår var det 1950 sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Av disse var 1180 kvinner og 770 menn, ifølge ks.no.

  • Med sektorleder menes øverste leder innenfor en sektor i en kommune/fylkeskommune.
  • Sektorene som her inkludert er undervisning, barnehage, helse/omsorg, kultur og teknisk sektor.
  • Sentraladministrasjonen i en kommune/fylkeskommune er her utelatt som en egen sektor.

 

Andelen mannlige sektorledere var i 2016 39,4 prosent. Dette er en nedgang på nesten ni prosentpoeng siden 2009, da andelen var 48 prosent. Andelen menn er høyest i teknisk sektor med 78,2 prosent. I 2009 var denne 91 prosent. Barnehagesektoren har den klart laveste andelen menn med 3,6 prosent. Andelen mannlige sektorledere har sunket i samtlige sektorer siden 2009.

Andelen mannlige sektorledere er høyere i de folkerike kommunene sammenlignet med de mindre folkerike kommunene.

Høyest gjennomsnittsalder finner man i undervisningssektoren med 54,2 år, mens den er lavest innenfor barnehagesektoren med 50,6 år.

Gjennomsnittsalderen for sektorledere var per 1. desember 52,5 år. Dette er en økning fra 2009 da den var 51,3 år. Gjennomsnittsalderen for kvinnelige sektorledere var 51,5 år i 2016, mens den for menn var 54 år.  

 

Powered by Labrador CMS