lesing dysleksi datamaskin lesevansker

Hvis elever skal mestre noe som er vanskelig, må de trene på det

Debatt: Bør elever med lese- og skrivevansker slippe å lese og skrive?

Publisert Sist oppdatert

Debatten raser ikke akkurat rundt kravene som stilles, eller rettere sagt, ikke stilles, til barn som diagnostiseres med lese- og skrivevansker.

Oppskriften er krystallklar: Barn strever med lesing/skriving, barn meldes til PPT som gjør utredning. Barnet får diagnosen lese- og skrivevansker. For mange er dette en lettelse, en forklaring på problemene, for andre er det en katastrofe. Uansett så skulle man tro at dette var starten på revolusjonen i barnets skrivekarriere. Det er det så definitivt ikke.

Dette skjer videre: Foreldre (og barnet) får en liste av PPT om barnets rettigheter. Denne omfatter individuell og tett oppfølging av skrivelærer med rettskrivingsprogram, ofte Lingdys, men først og fremst: Barnet har rett på alle bøker digitalt, og disse skal brukes som lydbøker. Med andre ord: barnet skal ikke lese eller skrive på egen hånd lenger. 

Det høres fint ut, men i realiteten hører barnet: Jeg får bruke PC/Chromebook i hver time, til ethvert arbeid.

Dette fører til at barn med lese- og skrivevansker blir fratatt muligheten til å lære seg å lese og skrive for egen maskin. Hvis all skriving skal gjøres digitalt og all lesing leses opp, når skal eleven da ha mulighet til å til å utvikle disse evnene?

Skal elevene slippe alt som er vanskelig?

Det er absurd for meg som lærer, mor og menneske at vi tillater at når noe er vanskelig i et barns liv, så skal de slippe å lære seg det. (Ja, jeg har hørt foreldre si at deres barn har fått beskjed fra PPT om at de ikke skal behøve å skrive i det hele tatt, fordi vanskene er store). I norsk- og engelskfagene stilles det noen ganger høye krav til struktur på tekster samt faglig innhold i tekstene. Det er klart at elever med lese- og skrivevansker i disse tilfellene skal ha lese- og skrivestøtte. I lese- og skriveopplæringen er jeg derimot mer skeptisk! 

I tillegg til nevnte problematikk, byr ikke alltid all verdens hjelpemidler på særlig hjelp heller, når det for mange elever betyr nok et element som skal læres. Ofte fører dette til at elever som fra før av strever med å forstå alt de skal lære, gir opp før de i det hele tatt har begynt med skrivestøtten. Bruk av skrivestøtte krever trening, og ikke minst: det krever en trener. Hvis dette ansvaret også skal være lærerens (hvilket det jo er), når skal denne opplæringen skje? Mens de andre elevene ikke får undervisning?

Da en lærer fra en annen skole postet noe i en Facebook-gruppe om bokprosjekt og lesing i skolen, handlet en av kommentarene om at det var svært viktig at elever med lese- og skrivevansker fikk lydbok å lytte til, og ikke under noen omstendighet ble presset til å holde en fysisk bok i hånden.

Jeg er ikke enig i premisset for dette argumentet, selv om kollegaen min viste til forskning som viser at elever med lese- og skrivevansker har mer glede av romaner når de kommer i lydbok. Mitt argument er at leseglede ikke alltid er målet. Noen ganger er målet også å bli bedre i lesing, oppleve mestring i lesing, utvikle tålmodighet og leseglede.

Når tilrettelegging øker vanskene

Min påstand er at tilretteleggingen vi gjør i skolen i dag for å hjelpe elever med lese- og skrivevansker, gir elevene enda større vansker. For å mestre, må det trenes. Også på det som er vanskelig. Det betyr ikke at vi skal tilbake til skolen som ikke fanget opp elevene. Det betyr ikke at elevene ikke skal bruke skrivestøtte, men det betyr at blyant og papir fremdeles er en viktig del av opplæringen. Forskning viser nemlig også at å skrive for hånd gir den beste innlæringen. Dette gjelder nok også for mange med lese- og skrivevansker.

Som en flott elev av meg sa, da kompisen hans uttrykte «Du kan ta frem Chromebooken din, du har jo krav på det»:

 «Jeg vil jo gjerne lære noe også, da!»

 

 

Powered by Labrador CMS