Saka går for Hordaland tingrett.

Lektorstudent krever erstatning etter å ha blitt erklært uskikka

Kristoffer Høisæther er gått til sak mot Universitetet i Bergen etter å ha blitt erklært uskikka for lektoryrket.

Publisert

Det pågår nå rettsak mellom Kristoffer Høisæther og Universitetet i Bergen om erstatning for tapt arbeidsinntekt og oppreising for mobbing. .

Det er Khrono som skriver dette.

Masteroppgave

Høisæther meiner en mobbekampanje med bakgrunn i hans masteroppgave er årsaken til at han er blitt erklært uskikka som lektor. Masteroppgava handler om hvordan lærebøker i historie framstiller europeere mer barbariske enn de framstiller arabere.

Mobbekampanjen har gått på at han skulle ha høyreekstreme politiske oppfatninger.

Et sammendrag av Høisæthers masteroppgave er trykt i Resett, og han er intervjua der om oppgava.

Mobbekampanjen på grunn av dette meiner han var med på å gjøre at han ble utestengt fra studiet i praktisk pedagogikk (PPU).

Samarbeidsvansker

Under rettssaken i Hordaland tingrett har institusjonsansvarlig, professor Arne Tjølsen ved Universitetet i Bergen, avvist publisering og intervju i Resett er årsak til de anla skikketsak.

Tjølsen bekrefter at det var kommet skikkethetsmeldinger på grunn av sakene i Resett. Det var likevel meldinger fra praksisperioden om samarbeidsvansker, klasseledelse og evne til å ta til seg veiledning som fikk både den lokale og den sentrale Skikkethetsnemda i mars 2019 til å konkludere med at Høisæther var uskikka.

Les også : Klarer ikke å avdekke alle som er uskikket i studiet

Oppheva vedtaket

Felles klagenemnd ved Universitet i Bergen oppheva vedtaket i mars 2020 . Argumentet var at universitetet ikke har behandla like grundig alle kriteria for å kjenne noen uskikka. Ifølge forskrifta må en student ,for å bli erklært uskikka, «utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse», som det heter i «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning».

Les også: – Vi utdanner uskikkede barnehagelærere

Kravet fra lektorstudenten er erstatning for inntil to års lønn i tillegg til oppreisning for det han har beskrevet som mobbing, totalt nesten 1,5 millioner kroner.

Dom i saka er venta om om lag to uker.

Powered by Labrador CMS