Storesøsken får mer oppmerksomhet fra foreldrene og mer hjelp til lekser enn sine småsøsken. Storesøsken blir også oftere ledere. Ill.foto: Ned Horton, Free Images

Småsøsken bruker mindre tid på lekser enn storesøsken

Foreldre engasjerer seg mer i storesøsken enn yngre søsken. Småsøsken bruker betydelig mindre tid på lekser og de leser færre bøker, viser svensk forskning.

Publisert

Barns plassering i søskenflokken påvirker personligheten og yrkesvalgene. Storesøsken har ofte bedre sosiale ferdigheter og har større sannsynlighet for å bli ledere.

 

Kjønnssammensetning avgjør

Gjennom bedre sosiale ferdigheter klarer storesøsken seg bedre i arbeidsmarkedet, og dermed også større sjanse for å bli ledere. En første født har omkring 20 prosent sjanse ti å bli leder sammenliknet med nummer tre i søskenflokken. Småsøsken driver derimot oftere eget foretak enn den førstefødte.  

– Det er vanskelig å si om det er fordi småsøsken er mer kreative eller om det er vanskeligere for dem å finne en jobb. Vi ser at småsøsken i større grad enn storesøsken har kreative jobber, sier Björn Öckert som er en av rapportforfatterne i rapporten som kommer fra det svenske forskningsinstituttet IFAU.

Effekten av dette påvirkes av hvilket kjønn søsknene har. Jo flere eldre søsken av samme kjønn, jo vanskeligere er det for de yngre.

 

Mer oppmerksomhet til storesøsken

At storesøsken har bedre sosiale ferdigheter beror utelukkende på miljømessige faktorer. Foreldre ser nemlig ut til å engasjere seg mer i storesøsken enn yngre søsken.

Småsøsken bruker betydelig mindre tid på lekser, de leser færre bøker, ser mer på tv og spiller mer dataspill. Foreldre diskuterer dessuten skolearbeidet mer med storesøsken.

– Foreldre ser ut til å gi mer tid og oppmerksomhet til storesøsken, som kan være en viktig forklaring på hvorfor de har bedre sosial kompetanse og gjør andre yrkesvalg enn småsøsken, sier Erik Grönqvist, som er en av de andre rapportforfatterne.

 

Powered by Labrador CMS