Saken om leksefri har blitt behandlet i flere omganger, her kommer det et tydelig JA fra benkene med ungdomsskoleelever. Fra venstre de to forslagsstillerne Emil Belgau (9. trinn) og Adrian Myhre (10. trinn), deretter Nicole Mikalsen (10. trinn) og Sophie Danielsen (9. trinn). Foto: Kari Oliv Vedvik

Demokratiet har talt – leksene er en saga blott

Lekser er et tilbakelagt kapittel på Nyskolen i Oslo. Skolens øverste organ, saksmøtet, vedtok denne uka med stort flertall å innføre leksefritt ungdomstrinn.

Publisert

 

  • Nyskolen i Oslo ble startet høsten 2004. Friskolen, som ligger på Vålerenga i Oslo, har 100 elever fra 1. til 10. klasse.
  • Skolen har blant annet som formål å øke elevenes adgang til elevdemokrati og egeninitiert læring. Initiativtaker og skolens første leder var Mosse Jørgensen, også kjent som Forsøksgymnasets første rektor. Nåværende daglig leder er Sunniva Sandanger, som også var med på å starte skolen.
  • Ifølge skolens hjemmesider er den totale månedsprisen for å gå på skolen 1555 kroner (barnetrinnet) / 1870 kroner (ungdomstrinnet).

Se video nederst i artikkelen!

Det er onsdag morgen og tid for det ukentlige saksmøtet på Nyskolen på Vålerenga i Oslo. Der møtes samtlige elever og ansatte for å diskutere og stemme over 2-3 saker som har med elevenes hverdag å gjøre. Denne dagen blir det ikke tid til å ta opp mer enn én sak, og den knytter det seg ekstra stor spenning til.

 

Prøvevotering 

To ungdomsskoleelever, Adrian Myhre på 10. trinn og Emil Belgau på 9. trinn, har lansert et forslag om leksefri, og etter flere runder i ungdomstrinnmøter, elevråd og saksmøter skal saken endelig avgjøres.

Ifølge lærerne på skolene har elevene på ungdomstrinnet lite pålagt hjemmearbeid i forhold til offentlige ungdomsskoler, men elevene ønsker at det skal bli helt leksefritt, slik det allerede er på Nyskolens barnetrinn.

 

 

Innpå 100 mennesker har benket seg langs veggene i «Ringen», som er navnet på salen der saksmøtene arrangeres. Et titalls ansatte, resten er elever fra 1. til 10. klasse. Alle har én stemme hver, det har ingenting å si om du er førsteklassing eller daglig leder.

Saksmøtets behandling av leksefriforslaget startet med en prøvevotering, og den viste et overveldende flertall for å avskaffe lekser – 70 stemte for og 15 stemte mot. I tråd med Nyskolens prinsipper var det først mindretallet som fikk komme til orde og fremføre argumenter mot forslaget.

 

– Større ansvar

Noen kritiske røster, både blant elever og lærere, fremholdt at det iblant var viktig å øve på stoffet hjemme, at man ikke alltid fikk tid til i en travel skoledag, og at de som hadde behov for det, burde kunne få litt lekser med hjem.

– Dette vil det fremdeles være rom for. Dette er et forslag om leksefri, ikke et forbud mot hjemmearbeid. Lærerne kan gjerne gi elevene oppgaver og annet stoff de kan arbeide med utenom skoletida, poenget er at det må være basert på frivillighet, repliserte Emil Belgau.

Daglig leder Sunniva Sandanger var blant de som ikke avgav stemme, verken for eller mot forslaget. Da resultatet av prøvevoteringen var klart, bad hun om ordet og understreket at en ordning med leksefri ville innebære at ungdomsskoleelevene tok mer ansvar selv, for det vil alltid være slik at man må øve for å bli god til noe.

Mikrofonen gikk tilbake til Emil, som takket for påminnelsen. Han var helt enig i at det ville gi ungdomsskoleelevene et større ansvar, men minnet samtidig om at det samme gjaldt lærerne. 

– Hvis lærerne greier å gjøre undervisningen mer effektiv og interessant, vil det bidra til bedre læring for elevene, sa han.

 

Queen på mobilen

I den andre og endelige avstemningen ble leksefri ble vedtatt med 71 stemmer for, 9 imot og noen blanke stemmer. Det brøt ut spontan applaus, og Utdanning bad om å få noen minutter med forslagsstillerne. Det var de positive til, men vi måtte vente litt, Emil hadde nemlig et ritual han måtte gjennomføre først. Det gikk ut på å spille «We are the Champions» med Queen på mobilen, og flere elever stemte i.

– Var du sikker på at forslaget ditt kom til å få flertall?

– Jeg følte meg ganske sikker. I Elevrådet var stemningen klart for, og jeg hadde nettopp fått høre at mitt forslag også hadde fått flertall blant lærerne. Men helt sikker kan man jo aldri være, ting kan skjer under behandlingen. Hadde det blitt nei, måtte jeg spilt en annen sang. Det kunne kanskje blitt «Mad World» med Gary Jules, smiler den fornøyde niendeklassingen.

 

 

Powered by Labrador CMS