Avdekket 16 «fare for død»-feil i barnehager i Oslo

Det er avdekket potensielt livstruende feil og mangler ved ni barnehager i Bydel Nordstrand i Oslo. En lekeplassinspektør har sendt hastemelding til kommunen.

Publisert

Ifølge Nordstrands Blad er alle feilene rettet, ifølge Omsorgsbygg. Avisa har fått en liste over såkalte a-avvik i bydelen. Disse avvikene er klassifisert som «fare for død».

Da inspeksjonen ble gjort i juli, ble det funnet 16 avvik som klassifiserer som a-avvik. Ved samtlige ni barnehager er lekeutstyret oppgitt å ha tilstandsgrad 2, som betyr store feil eller slitasje, og kvelningsfare går igjen i rapportene.

Les denne! Her er de seks alvorligste feilene som går igjen

– Feilene ble rettet få dager etter kontrollen, og det har ikke vært noen ulykker knyttet til dette. Vi ønsker ikke å ha sånne typer feil, men det tas i hvert fall tak i. Vi har gode HMS-rutiner og tar utesjekk hver dag før ungene går ut og leker, også på Speiderhytta. Det skal være godt og trygt å være i barnehagen, sier daglig leder Trude Sydtangen i Læringsverkstedet.

Samtlige a-avvik som ble oppdaget i barnehagene i Bydel Nordstrand i sommer, er nå utbedret, opplyser kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Omsorgsbygg til avisa.

– Når det gjelder øvrige feil, er ikke disse prioritert, og bestilling av utbedring gjøres etter vurdering av hver enkelt barnehagestyrer, opplyser Eirill Mathisen, seksjonsleder for barnehager i Bydel Nordstrand.

Powered by Labrador CMS