Torsdag behandler Stortinget leirskolesaken

Etter at kommunene i 2002 ikke lenger fikk øremerkede tilskudd til leirskoleopphold har det vært en synkende deltakelse på slike skoler. Torsdag skal Stortinget diskutere et forslag om lovfestet rett til leirskole.

Tall fra blant annet Norsk Leirskoleforbund viser at tendensen med å sende elever på leirskole er synkende, og at kommunene i svært ulik grad bidrar til finansieringen av slike opphold etter opphevingen av de øremerkede tilskuddene i 2002.

Stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien (Sp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Jenny Klinge (Sp) har derfor fremmet et representantforslag om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget ber i sin innstilling til forslaget om at regjeringen utreder hvordan læreplanene kan bidra til å opprettholde tilbudet. Flertallet i komiteen mener at en lovfesting ikke er det riktige virkemiddelet, selv om komiteen slår fast at det virker klart at enkelte skoler og kommuner unnlater å tilby leirskoleopphold. Komiteen peker også på at leirskoler kan være viktig for integrering.

Rundt 50.000 elever er hvert år gjennom et opphold på leirskole, og Norsk Leirskoleforbund mener en lovfesting er det beste. Likevel sier forbundet i en kommentar til innstillingen at de er fornøyd med at det er tverrpolitisk enighet om at leirskoletilbudet er verdifullt for elevene. (©NTB)

Powered by Labrador CMS