KUF-komiteen ber regjeringen jobbe videre med leirskole-saken

KUF-komiteen ber Stortinget om at regjeringen skal utrede saken videre.

Publisert

Saksordfører Christian Tynning Bjørnø (A) sier til Utdanning at det var viktig å sikre at saken ender med et vedtak som får flertall i stortingssalen, for å sikre at intensjonen bak forslaget blir ivaretatt.

– Det har vi nå klart med dette forslaget, sier han.

KUF-komiteen ber nå Stortinget fatte følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan læreplanene kan bidra til å ivareta at alle elever får tilbud om en overnattingstur av flere døgns varighet og med et pedagogisk opplegg i tråd med kompetansemål i skolens læreplaner, for eksempel gjennom leirskole, studieturer eller andre løsninger i regi av skolen, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Videre vedtok komiteen at Stortinget må be regjeringen utarbeide tiltak for «å hjelpe skolene med å sikre minoritetselevers deltakelse på overnattingsturer i skolens regi».

Bakgrunnen for saken var at Senterpartiet og SV mener altfor mye er opp til foreldrenes lommebøker med dagens leirskoleordning. En lovfesting vil føre til at kommunene må finansiere leirskoleopphold, mener de.

I forslaget som ble behandlet i komiteen i dag heter det at «dagens finansiering er på kant med gratisprinsippet i skolen», og at færre elever enn før får dra på leirskole.

«Kommunene er ikke forpliktet til å sende elevene på leirskole. Forslagsstillerne ønsker at alle elever gis rett til et opphold på leirskole i løpet av grunnskolen. En lovfesting vil innebære at kommunene må finansiere utgiftene i tilknytning til leirskoleopphold for sine elever,» skriver representantene.

Ifølge Norsk Leirskoleforening er tendensen er synkende for å sende elever på leirskole. Mange kommuner unnlater også å finansiere et leirskoleopphold for elevene.

– Kommuner med trang økonomi velger bort det som ikke er lovpålagt. Det er forståelig. Det var derfor vi la 100 millioner til dette formålet i vårt alternative budsjett, sier Anne Tingelstad Wøien (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). 

I praksis har elevene hatt rett til leirskoleopphold i løpet av grunnskolen, men kommuneøkonomien har lagt begrensninger på de reelle mulighetene og gjort at foreldre ofte har måttet samle inn penger til reisen. 

 

Powered by Labrador CMS