Utdanningsforbundet må arbeide for mer lek i barnehage og skole. Det var en klar melding til leder Steffen Handal under årsmøtet

Landsmøtedebatten oppsummert i 21 punkter

Disse temaene var sentrale under debatten på Utdanningsforbundets landsmøte.

Publisert

Gikk du glipp av landsmøtedebatten? Her er landsmøtedebatt oppsummert i 21 punkter. Så vet du litt om hva du bør nevne i diskusjonene med lærerkollegier og tillitsvalgte:

I barnehage og skole:

Lekens betydning i barnehage og skole, også ungsomsskole

Spesialpedagogikk

Lærerutdanning

Digitalisering

Inkludering og mangfold

Faglig råd og faglig nettverk

Styring ledelse og partssamarbeid:

Rammer for tillitsvalgte

Avsatt til og lønn til tillitsvalgte

Norm for bemanning og lærernorm

Markedsretting av utdanning

Varsling

Lønn, arbeidsvilkår og arbeidsmiljø

Lokal lønn

Arbeidstid, særlig årsrammer for undervisning

Pensjon og levealderjustering

Oppfølging av tillitsvalgte med ansvar for medlemmer på tvers av fylker og kommuner

Dialog mellom organisasjonsledda

Gjenspeile det kulturelle mangfoldet i medlemsmassem og i tillitsmannsapparatet

Medlemsvekst

Å bygge en politikk som gjenspeiler medlemmenes interesse

Styre det internasjonale perspektivet på alle områder.

Oppsummeringa er gjort på bakgrunn av leder av redaksjonskomiteen Gro Hartveits presentasjon av redaksjonskomiteens forslag.

Powered by Labrador CMS