Dagens ledertrio kan få fornyet tillit. Fra venstre: Nestleder Terje Skylvulstad, leder Steffen Handal og nestleder Hege Valås. Foto: Udf

Udfs ledertrio kan få fire nye år

Valgkomiteen innstiller på å gi den nåværende ledelsen i Utdanningsforbundet fire nye år. På lista over sentralstyremedlemmer er det imidlertid helt nye navn.

Publisert Sist oppdatert

Hele dagens ledelse er innstilt til gjenvalg. Men landsmøtet må bestemme seg for om de vil velge en eller to nestledere. Derfor har valgkomiteen laget to innstillinger. Dersom bare en nestleder skal velges, har valgkomiteen innstilt Hege Valås.

- Å representere 180.000 medlemmer av lærerprofesjonen er en fantastisk mulighet. Det er et svært krevende, men givende arbeid. Utdanningsforbundet vokser og vi får gjennomslag på flere områder, men jeg har mer å gi og det er flere store oppgaver jeg gleder meg til å ta tak i. Ikke minst må vi få myndighetene sentralt og lokalt til å erkjenne at lønns- og arbeidsvilkårene for våre grupper må bedres, sier Handal til Utdanning og legger til:

- Sammen med resten av ledelsen og sentralstyret har vi klart å samle styrken i lærerprofesjonen i en kraftfull organisasjon som kan få til enda mer i de neste fire årene. Nå ber jeg om tillit fra landsmøtet.

En omfattende utvelgelsesprosess

Bjørn Wiik forteller at valgkomiteen startet sitt arbeid i september 2018.

- Det har vært en lang og grundig prosess. Til sammen har vi fått inn over 140 innspill til kandidater. Etter mange intervjuer og en omfattende utvelgelsesprosess har vi til slutt klart å komme fram til en enstemmig innstilling. Det er vi veldig fornøyde med, sier Bjørn Wiik, leder i valgkomiteen.

Om landsmøtet kommer til å følge valgkomiteens innstilling blir avgjort på Utdanningsforbundets landsmøte som avholdes i begynnelsen av november. Landsmøtet skal velge leder, en eller to nestledere, sentralstyre, representantskap og kontrollkomité.

- Hva har valgkomiteen lagt vekt på når dere skulle finne egnede kandidater?

- Først og fremst har vi forholdt oss til vedtektene. De sier blant annet at vi må lage to innstillinger, en med en nestleder og en med to nestledere. I tillegg har vi tatt hensyn til kjønn, medlemsgrupper og geografi, sier Wiik.

Seks nye sentralstyremedlemmer

Til sentralstyret skal det velges 13 medlemmer.

Hvis landsmøtet går for en nestleder, har valgkomiteen innstilt seks nye kandidater; Anne Yun Rygh fra Vestfold og Telemark, Simon Malkenes fra Sogn og Fjordane (Vestland), Marit Himle Pedersen fra Hordaland (Vestland), Inger Grødem Haraldsen fra Rogaland, Jan Morten Loftesnes fra Sogn og Fjordane (Vestland) og Ida Næss Hjetland fra Oslo.

Dersom landsmøtet går for to nestledere, er Terje Skyvulstad også innstilt som nestleder, mens Anne Yun Rygh da er innstilt til å stå på listen av ikke-møtende vararepresentanter.

Fire av dagens sentralstyremedlemmer har takket nei til gjenvalg. Det er Stine Christensen Holtet, Ingvild Aga, Gro Hartveit og Tore Fjørtoft. Hanne Fehn Dahle, som kom inn i sentralstyret i løpet av perioden, er innstillt på varalisten.

Demokratisk prosess

Bjørn Wiik mener valgkomiteen har lagt til rette for en bred og demokratisk prosess i forslagsfasen, der fylkeslag, fylkesårsmøter og fylkesstyrer har spilt inn sine kandidater. I tillegg har valgkomiteen nominert noen egne kandidater.

– I vedtektene ligger det klare bestemmelser om kvotering både hva angår kjønn og medlemsgrupper. For at innstillingen skal representere kvalifikasjonene til alle Utdanningsforbundets 180.000 medlemmer har vi forsøkt å finne fram til kandidater fra både store og små medlemsgrupper, sier han.

Wiik forteller at kontinuitet, mangfold, nyrekruttering og erfaringsbakgrunn er noe av det valgkomiteen har forsøkt å ta hensyn til da de skulle sette sammen innstillingen.

Mangler kandidater med innvandrerbakgrunn

Selv om valgkomiteen har tenkt på mangfold hva angår kjønn, geografi og små og store medlemsgrupper, så ser innstillingen påfallende blendahvit ut til å representere så store yrkesgrupper som barnehagelærere, lærere, skoleledere, lærerutdannere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

- Ja, på dette feltet mener vi Utdanningsforbundet har en utfordring. Dette er noe jeg mener forbundet bør jobbe med fram mot neste landsmøte. Jeg vil også oppfordre fylkeslagene til å bli bedre på å rekruttere tillitsvalgte lokalt, sier Wiik.

- Har valgkomiteen gjort et selvstendig forsøk på å finne tillitsvalgte lærere, barnehagelærere eller representanter for andre medlemsgrupper som har innvandrerbakgrunn?

- Vi har stort sett forholdt oss til kandidater som er foreslått fra fylkeslagene, sier Wiik.

Powered by Labrador CMS