Utdanningsforbundets landsmøte, 4.-7. november

Takker for miljøarbeidet i barnehager og skoler

I sin tale til landsmøtet takket Unio-leder Ragnhild Lied for den jobben Utdanningsforbundet gjør for miljøet.

Publisert

– Vi i Unio er glade for at Utdanningsforbundet har satt miljøet på dagsorden, sa Ragnhild Lied fra talerstolen. UDFs sterke fokus på miljøet smitter over på de andre forbundene i Unio.

– Det blir gjort mye godt i skole og barnehage, og dette må få ringvirkninger, sa Lied.

Hun lovet forsamlingen at Unio skal jobbe for et en mer klimavennlig arbeidsliv.

Alle sakene fra landsmøtet finner du her