Professor Thomas Nordahl.

Reagerer på bildet som tegnes av læreryrket i media:
– Lærere trives egentlig svært bra i jobben

– Arbeidstakerorganisasjonene snakker om lærernes vonde og vanskelige liv uten å ha godt nok faktagrunnlag for det de snakker om, hevder professor Thomas Nordahl.

Publisert

Lærerstreiken i fjor og konfliktene som leda opp til den har i svært liten grad påvirka lærernes tilfredshet med jobben, konstaterer Nordahl, som er professor ved Senter for praksisretta utdanningsforskning ved Høgskolen Innlandet.

Han har nettopp presentert en undersøkelse om læreres tilfredshet med jobben, "Lærerestilfredshet i læreryrket". Og den er høy. 93 prosent av deltakerne svarte høsten 2022 at utsagnet «Jeg er entusiastisk og engasjert i mitt arbeid» passa bra eller svært bra på dem. 6,8 prosent meinte utsagnet bare passa nokså bra eller ikke så bra.

To år tidligere fordelte svara i en helt lik undersøkelse seg på 95,6 prosent for «bra eller svært bra» og 4,3 prosent på «nokså bra eller ikke så bra» på det samme spørsmålet.

Thomas Nordal meiner likevel at endringa på de to åra er så liten at den ikke kan tillegges stor oppmerksomhet. Svara på undersøkelsene har vært svært stabile i åtte år, konstaterer han.

Første undersøkelse gjorde han i 2016. Siden har han gjentatt den hvert andre år til og med 2022. Alle undersøkelsene er utført blant aktive lærere med full lærerutdanning i et tidligere fylke.

I undersøkelsen spør han om lærernes tillit til seg sjøl som lærer, tilfredsheten med hvordan de utfører jobben, samt hvor tilfredse de er med den arbeidsplassen de har nå.

Kontrast til mediebildet

Den stabile tilfredsheten undersøkelsene viser står i kontrast til mediebildet av lærerarbeidet, konstaterer han.

– I ulike medieoppslag, og særlig under lærerstreiken i 2022, ble det uttrykt at læreryrket er utfordrende og lite verdsatt, sier han.

– Og det er klart: Å være lærer er både slitsomt og vanskelig. Men det er samtidig et yrke med høy trivsel, konstaterer Nordahl.

– Er du overraska over resultatet fra undersøkelsen?

– Nei, ikke for egen del. Den siste undersøkelsen stemmer med det både jeg og andre har funnet i andre undersøkelser. Men ut fra mediebildet forstår jeg at det kan framstå som overraskende.

– Hvorfor tror du medier og forskning gir ulike bilder?

– Mediene kjører fram enkelthistorier. Og naturligvis er det noen som er misfornøyde. I forskninga ser i etter helheten. Da får vi et anna bilde.

Berikende

– Lærerorganisasjonenes argument under streiken var lærernes lave lønnsvekst. Er det overraskende at folk både er misfornøyde med lønnsutviklinga og samtidig trives på jobb?

– Nei, det er det naturligvis ikke. Og det er fullt legitimt å arbeide for høyere lønn og status. Samtidig har vi svært god empiri for å si at læreryrket oppleves som en berikelse av dem som står i det. Lærere trives i jobben sier Thomas Nordahl, og fortsetter:

– Bildet av læreryrket er sterkt prega av enkeltlæreres eller arbeidstakerorganisasjoners meininger. Ofte skaper det et bilde som er mer negativt enn det er grunnlag for. Faren ved dette er at rekrutteringa til et av samfunnets viktigste yrker kan rammes på grunn av et feilaktig bilde. Nå synker søkertalla til lærerutdanninga, og det er all grunn til å være bekymra. Da trenger vi bilder av læreryrket som omfatter mer enn manglende verdsettelse, avslutter Thomas Nordahl.

Powered by Labrador CMS