Ekteparet Bockelie jobber ved skolen her i Murmansk, nord i Russland.
Ekteparet Bockelie jobber ved skolen her i Murmansk, nord i Russland.

Norsk lærerektepar i Russland mistet alle rettigheter hos Nav da hun ble gravid

Ekteparet Øyvind Bockelie (39) og Beate Landa Bockelie (32) har i flere år vært lærere ved norsk-russisk skole i Murmansk. Da Beate ble gravid, oppdaget de at de ikke hadde rett til ytelser fra Nav.

Publisert Sist oppdatert

– Når man har en offentlig norsk arbeidsgiver, så tenker man jo at alt skal være på stell, sier Bockelie til avisa Nordlys (abonnement).

Øyvind Bockelie (39) og Beate Landa Bockelie (32) hadde aldri forestilt seg at de måtte gå gjennom ei papirmølle uten like, og at de skulle få trøbbel med noe de aller fleste arbeidstakere i Norge tar for gitt – nemlig at rettighetene dine står fast når det gjelder trygder, helsehjelp og opptjening av pensjon.

Ekteparet har begge vært ansatt i Troms og Finnmark fylkeskommune i årevis. De betaler full skatt til Norge, og ingen har stilt spørsmål rundt rettighetene som følger med en norsk arbeidskontrakt.

– Så ble hun gravid, sier Øyvind Bockelie til avisa.

Han hadde jobbet ved den norsk-russiske skolen i Murmansk siden 2016. Beate flyttet etter og begynte som lærer på deltid i 2017. Begge har jobbet deler av skoleårene i Norge, og reiste hjem i mars i fjor på grunn av koronapandemien.

Ekteparet er blant tre norske ansatte ved skolen som er en avdeling av Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Siden etableringen i 2008 har skolen vært ett av de fremste eksemplene på et vellykket norsk-russisk samarbeid, og årlig får ti norske og ti russiske elever muligheten til å gjennomføre et skoleår sammen.

– Skolen har en egen post på statsbudsjettet, og vi har hatt en rekke besøk både fra norske og russiske myndigheter, sier Øyvind. Bockelie til Nordlys.

Mistet medlemskap

Men til tross for dette, og til tross for at både Øyvind og Beate Bockelie er ansatt i fylkeskommunen, så fikk de en nedslående beskjed etter at graviditeten ble kjent.

Da de så tok kontakt med Nav, fikk de vite at de mistet medlemskapet i folketrygden fordi de jobbet i utlandet.

– Vi har vært i god tro hele tida, og har betalt full skatt og avgifter til Norge, sier Øyvind Bockelie til Nordlys.

Medlemskap i folketrygden er en forutsetning for rettigheter fra Nav. Det betyr alle typer ytelser og stønader samt opptjening til pensjon.

Ekteparet har altså betalt fullt ut gjennom skatt og trygdeavgifter for tjenester som de så ikke får rett til når de reiser tilbake til Russland.

Nav henviste til at ekteparet ville slippe å betale trygdeavgiften på 8,2 prosent når de ikke lenger er medlemmer av folketrygden.

Vil tilbake

Avslaget er påklaget, og saken kan ende i Trygderetten. Øyvind Bockelies advokat, Sigurd Øyvind Kambestad fra Parat, mener det er klart at Bockelie skulle beholdt sine rettigheter blant annet fordi det er i den norske stats interesse å drive den norsk-russiske skolen.

– Den er jo en del av nordområdesatsingen, sier Kambestad.

Nå håper både Øyvind og Beate at Nav snur. De ønsker seg nemlig tilbake til Russland for å drive skoletilbudet som ellers kan få problemer med å finne erstattere.

– Ja, jeg synes jo jeg har verdens mest spennende jobb, sier Øyvind Bockelie, til Nordlys.

Powered by Labrador CMS