Praksislærere styrkes av tettere samarbeid med universitetet

Praksislærer meinte delte stillinger ved universitetet gjorde dem til sterkere lærerutdannere.

Publisert Sist oppdatert

Det er blant resultata av et forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder.

Trass sin viktige plass i lærerutdanninga viser studier at praksislærere i liten grad identifiserer seg som lærerutdannere. Så hva kan gjøres for å styrke pralksislærernes identitet på dette område? Det har vært tema for doktorgradsarbeidet til Johan Kristian Andreasen.

I et forsøk ble 13 praksislærere kjøpt fri til å inngå i deltidsstillinger ved grunnskolelærerutdanninga ved universitetet.  De gikk der inn i forpliktende samarbeid med faglærere på universitetet. Temaene de arbeida med var emneutvikling, undervisningsplanlegging, samundervisningen og vurdering.

Dette var samarbeidet var ikke uten utfordringer, ifølge presentasjonen av prosjektet på universitetets nettsider. Konklusjonen var likevel at samarbeidet hadde vært viktig for praksislærernes profesjonelle utvikling og styrka deres identitet som lærerutdannere.

Les mer:  Partnerskap i lærerutdanningene – en studie av praksislærere som lærerutdannere på universitetet

 

Powered by Labrador CMS