Steffen Handal og Trond Giske (Ap). Foto: Utdanning

Utdanningsforbundet ber Ap-landsmøtet kaste partiledelsens forslag om lærertetthet

En intensjon om flere lærere i skolen er ikke nok. Det må strenge regler til, mener Utdanningsforbundet, som ber Ap-landsmøtet kaste partiledelsens forslag.

Forbundsleder Steffen Handal vil følge spent med når Arbeiderpartiet holder landsmøte i Oslo første helgen etter påske. Det ligger nemlig an til debatt om lærernorm i skolen.

I sentralstyrets forslag til program heter det at partiet vil "innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene".

– Det er gode intensjoner, men vi har sett over mange år at det ikke holder. Med Aps forslag kan vi risikere at vi flytter lærerstillinger fra de øverste trinnene ned til 1. – 4. trinn, sier Handal til NTB.

Han påpeker dessuten at en norm på kommunenivå kan bety at du får skoler med høy og skoler med lav lærertetthet i samme kommune. Normen må gjelde på skolenivå, mener han.

 

Som i 1985

Handal viser til at økte statlige midler til flere lærere for de yngste elevene ikke har økt lærertettheten. Det henger sammen med at elevtallet økte. Samtidig har lærertettheten for 5.–10. trinn gått ned.

– Dette blir et prioriteringsspørsmål for Ap, men jeg har lyst til å minne om at den normen vi går inn for vil sikre ressurser til skoleverket på det nivået vi hadde i 1985. Dette er ikke et illusorisk og håpløst mål, mener Standal.

Det er enighet om kravet blant de største organisasjonene i Skole-Norge. Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnopplæringen står sammen med Utdanningsforbundet om normkravet.

I mars stilte SV-landsmøtet krav om det samme: At hver skole skal ha maks 15 elever per lærer i småskolen og 20 elever per lærer fra 5.–10. trinn.

Også KrF går inn for en minstenorm for lærertetthet.

Barnehagenes tur?

Flere lokal- og fylkeslag har sendt inn endringsforslag til Ap-landsmøtet. Blant annet ønsker Vest-Agder og Vestfold Arbeiderparti at det skal settes en norm for hver enkelt skole, ikke for kommunen.

Men ikke alle mener det er riktig å prioritere flere lærere nå. Tone Tellevik Dahl, Aps byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, mener det er barnehagene som trenger lærerløft.

– Vi kan ikke si ja til absolutt alt. Derfor mener jeg landsmøtet i Arbeiderpartiet skal prioritere 50 prosent barnehagelærere framfor en lærernorm på skolenivå, sa hun til Dagsavisen før påske.

– Tidlig innsats kan ikke bare handle om tidlig innsats i skolen. Det må også handle om kompetansen i årene før, når vi vet hvor viktig det er for elevenes læring, mener hun, og får støtte av sin byrådskollega i Bergen, Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Dagsavisen skriver at en nasjonal lærernorm og 50 prosent barnehagelærere vil koste om lag det samme: Rundt to milliarder kroner. Det er Kunnskapsdepartementet og Barnehagelovutvalget som har beregnet dette.

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS