Handal: Arbeiderpartiets lærernorm på kommunenivå er positivt, men vagt

På Arbeiderpartiets landsmøte som nylig ble avsluttet, ble det vedtatt å innføre en lærernorm for 1. til 4. klasse på kommunenivå. – Positivt, men vagt fra Arbeiderpartiet, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

På forhånd var det knyttet stor oppmerksomhet til saken om lærertetthet, og hva partiets politikere ville slutte seg til.

Landsmøtet vedtok følgende: «Ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov ivaretas. Bemanningsnormen skal i første omgang være fra 1. til 4. klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn».

Handal mener dette er et positivt signal, men kaller det samtidig «vagt». Han er glad for at Ap valgte å gå lenger enn det programkomiteen opprinnelig hadde gått inn for, med en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene, ifølge udf.no.

– Det er bra at Aps landsmøte har lyttet til Utdanningsforbundet og lærerne, og foretatt viktige endringer i det opprinnelige forslaget fra programkomiteen.

Han sier det er også både viktig og bra at Norges største parti «gjennom dette vedtaket slår fast at lærertetthet er en forutsetning for et godt og likeverdig skoletilbud i Norge, og at nasjonale krav må til for å sikre alle elever samme tilgang på lærerkrefter».

– Det er et tydelig signal om at det skal ansettes flere lærere i skolen, og det er viktig. Landsmøtet vedtok også en lærernorm på «minimum kommunenivå».  Vi vil jobbe videre for på sikt å få Aps støtte for en norm på skolenivå, sier Handal.

Han legger til at vedtaket er vagere enn hva forbundet hadde ønsket seg.

– Ikke ett tall er nevnt, så det gjenstår å se hvor mange nye lærerstillinger partiet havner på til slutt. Og selv om vi tolker vedtaket slik at landsmøtet vil hindre at lærerstillinger flyttes fra de litt store elevene til de minste, er formuleringen som skal sikre dette bekymringsfull uklar. Vi hadde følt oss tryggere hvis ordet «kvalitet» var erstattet med «lærertetthet».

Powered by Labrador CMS