Politikerne sa nei til minstenorm for lærertetthet

SV og Krf fikk ikke flertall for sitt forslag om en minstenorm for lærertetthet. Utdanningskomiteen på Stortinget ber heller regjeringen om å framskaffe mer kunnskap om lærertetthet i skolene.

Publisert

SV og Kristelig folkeparti hadde fremmet forslaget om en minstenorm som var oppe i utdanningskomiteen denne uka. Forslaget ble imidlertid nedstemt.

Isteden endte komiteen med å be «regjeringen framskaffe et kunnskapsgrunnlag om den reelle situasjonen i Skole-Norge vedrørende klassestørrelse og lærertetthet for hvert av grunnskolens trinn».

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, sier i en pressemelding at det er synd at komiteen lot muligheten til å skape en bedre skolehverdag for barna gå fra seg.

– Samtidig ser vi at flere partier er i tenkeboksen på dette spørsmålet og vi kommer til å holde trykket oppe for at minstenorm for lærertetthet blir en sak på partienes landsmøter og i valgkampen, sier Steffen Handal.

Her er hele innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Arbeiderpartiets representanter mener det er behov for en norm for lærertetthet, men at det er for tidlig å ta stilling til hvordan den skal utformes.

Ifølge innstillingen mener komiteens flertall - Ap, Krf, Sp, V og SV - at «for mye av lærerens tid går med til andre oppgaver enn å følge opp barna og gi god opplæring». De ønsker avbyråkratisering av lærerrollen og flere yrkesgrupper inn i skolen for å frig lærernes tid til undervisning.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener en nasjonal ressursnorm vil kunne være svært kostbar, og at det er for lite kunnskap om effekten av økt lærertetthet. De vil heller prioritere å bruke ressursene på «å få mange nok kvalifiserte lærere, å sikre rekruttering av studenter til lærerutdanningen og å sikre at dyktige lærere fortsetter å jobbe i skolen».

Powered by Labrador CMS