Store elevgrupper i mange klasser rammer er ikke pedagogisk forsvarlig, mener mange lærere. Arkivfoto: Utdanning

Mange lærere mener klassene er for store

I alt 33 prosent av lærerne som deltok i en ny undersøkelse, mener klassene de underviser er så store at det ikke er pedagogisk forsvarlig.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at stadig flere elever går på skoler med mange elever per lærer. Mens små kommuner trekker ned gjennomsnittet, trekker de store bykommunene opp. En undersøkelse Respons Analyse har utført for Utdanningsforbundet viser at mange lærere opplever dette som vanskelig, skriver  Dagbladet.

33 prosent av lærerne mener klassen de underviser mest, har et elevantall som ikke er pedagogisk forsvarlig. Andelen som opplever at elevantallet ikke er pedagogisk forsvarlig, øker med størrelsen på klassen.

I Oslo, en region der lærertettheten er spesielt lav, svarer 40 prosent at klassen de underviser er for stor til at det er forsvarlig. For lærere med ansvar for 26 til 28 elever er andelen som opplever det som uforsvarlig 67 prosent.

35 prosent av de spurte lærerne mener i tillegg at klassene de underviser, er så store at de i mindre eller ingen grad har mulighet til å gi tilpasset undervisning. I Oslo gjelder dette 40 prosent av de spurte.

– Det er svært urovekkende at mellom 30–40 prosent av de spurte sier de ikke får gitt elevene tilpasset undervisning og at så mange opplever at klassene der de underviser ikke er pedagogisk forsvarlig, mener forbundsleder Steffen Handal.

Han håper politikerne vil gå inn for en nasjonal bemanningsnorm.

(©NTB)

 

 

Powered by Labrador CMS