Sp krever ny sjanse for lærerspirer

Senterpartiet mener regjeringens forkurs i matematikk for potensielle lærerstudenter ble så dårlig gjennomført at studentene som strøk, må få komme inn på lærerutdanningen i høst likevel.

Kritikken mot forkursene i matematikk har haglet den siste uken, etter at det ble kjent av 75 prosent av de nær 500 studentene ikke klarte kravet om å heve mattekarakteren fra 3 til 4.

* Regjeringen varslet høsten 2014 at den ville skjerpe kravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Fra og med i høst må søkere ha minst karakteren 4 i matematikk fra videregående skole.

* Søkere som ikke oppfylte kravet, men som hadde minimum karakteren 3, fikk i sommer tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg.

* 485 gjennomførte eksamen i forkurset, men kun 118 besto (24,5 prosent).

* Det var 5.244 kvalifiserte søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanningene i årets opptak til høyere utdanning (tall per 19. juli). Dette er en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med i fjor.

* Regjeringen har varslet at den på sikt også vil vurdere å øke karakterkravet i norsk og engelsk.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet, Khrono) (©NTB)

Regjeringen innførte i fjor et krav om at alle som vil inn på lærerutdanningen må ha minst karakteren 4 i matematikk, og tilbød i sommer forkurs for studenter med karakter 3 som ønsket å kvalifisere seg til lærerutdanningene.

Svært ulike tilbud fra studiested til studiested og en eksamen som var langt vanskeligere og mer omfattende enn den skulle ha vært, er del av kritikken som har kommet fra fagfolk og studentene.

Krever unntak

– Vi er svært bekymret for det som har kommet fram om kvaliteten på disse kursene, og mener Kunnskapsdepartementet bør gi disse 367 studentene det er snakk om, studieplass, sier Sps skolepolitiske talskvinne Anne Tingelstad Wøien til NTB.

Sp har vært blant de argeste motstanderne på Stortinget av 4-kravet som ble innført.

– Regjeringen kaster bort penger og menneskelige ressurser på tiltak som har lite for seg. Regjeringen har lagt lista så høyt at vi risikerer å gå glipp av mange potensielt gode lærere som ønsker å undervise i andre fag enn matematikk, sier Tingelstad Wøien.

Ulikt tilbud

I en  kronikk på nettstedet Khrono skriver tre erfarne fagfolk fra matematikkfaget at de mener eksamen forkurselevene måtte gjennom, var vanskeligere enn tilsvarende eksamen i videregående skole og for omfattende i forhold til tilmålt tid.

Nora Grøtting Espestøyl var en av de 367 forkurs-elevene som ikke klarte 4-kravet. I kronikken «Lærerdrømmen som brast» i Klassekampen fredag, beskriver hun det hun mener var et dårlig forberedt og gjennomført forkurs ved Nord Universitet Levanger og store forskjeller i tilbudet studiestedene imellom.

Hun skriver at på en felles Facebook-gruppe med forkursstudenter ved ulike lærersteder, ble studentene etter hvert klar over at det var store forskjeller i tilbudet de fikk.

«Det at noen hadde fått tilbud om undervisning hver dag, og at andre kun hadde hatt noen få møter, bidro til at vi stilte med svært ulikt grunnlag til avsluttende eksamen».

Verst i nord

Strykprosenten var særlig stor ved lærestedene til Nord universitet. På Nesna strøk alle tre som gikk opp, i Bodø strøk 10 av 11 og i Levanger strøk 19 av 23.

Dekan for lærerutdanningen ved Nord universitet, Egil Solli, sier til Trønder-Avisa at de legger seg helt flate og beklager til studentene.

– Dette forkurset ble bestemt veldig sent på året, det har vært uklare signaler fra Kunnskapsdepartementet og vi har forberedt oss for dårlig på det. Kommunikasjonen fra oss ble ikke som vi ønsket det, og vi er heller ikke fornøyd med selve gjennomføringen av studiet, sier Solli.

Statssekretær Magnus Thue sier departementet skal evaluere gjennomføringen av sommerkursene sammen med studiestedene. Han avviser samtidig muligheten for å gi de 367 elevene som strøk, innpass på lærerutdanningen til høsten.

– Jeg reagerer på at Sp vil endre spillereglene for opptak til høyere utdanning midt i opptaket. Det er useriøst, sier han. (©NTB)

Powered by Labrador CMS