Isaksen vil stramme opp lærerstudentene

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha slutt på at lærerstudentene bruker mindre tid på studiene enn gjennomsnittsstudenten.

Isaksen vil nå bruke 10 millioner på å få opp studieinnsatsen hos lærerstudentene. Han sier han lenge har lenge vært bekymra over at universitetene og høyskolene ikke har høye nok ambisjoner på vegne av lærerstudentene, ifølge Universitas..

Fra høsten innføres de nye femårige grunnskolelærerutdanningene.

- Da forventer vi at studentene intensiverer sin arbeidsinnsats, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Senter for fremragende lærerutdanning skal lede arbeidet med å som skal få frem eksempler på tiltak for å øke studentenes arbeidsinnsats.

- Alle lærerutdanningsinstitusjonene må kommer på banen med gode forslag til tiltak for å styrke studentenes arbeidsinnsats, sier Isaksen.

Studiebarometeret, som Nokut presenterte i februar i år, viste at førskolelærerstudentene, tett fulgt av grunnskolelærerstudentene og språkstudentene, brukte minst tid på studiene. I gjennomsnitt brukte disse 26 timer i uka. Odontologi- og arkitektstudentene toppa lista med 42 timer i gjennomsnitt.

Barometeret viste også at når man ser på grupper, er det lite samsvar mellom studieinnsats og karakterer. Det kan være færre A-er og B-er i studentgrupper som bruker mye tid, enn i grupper som bruker lite.

Powered by Labrador CMS