Mattelærere mener matteprøven var for vanskelig

Flere mattelærere ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) mener matteprøven til lærerutdanningen var for avansert. 75 prosent av elevene strøk.

Vibeke Bjarnøy, studieleder, grunnskole- og faglærerutdanningen, HiOA, sier til NRK at de vurderer at både vanskelighetsgraden og omfanget er mer komplisert enn det som vanligvis gis på videregående-eksamen.

* Regjeringen varslet høsten 2014 at den ville skjerpe kravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Fra og med i høst må søkere ha minst karakteren 4 i matematikk fra videregående skole.

* Søkere som ikke oppfylte kravet, men som hadde minimum karakteren 3, fikk i sommer tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg.

* 485 gjennomførte eksamen i forkurset, men kun 118 besto (24,5 prosent).

* Det var 5.244 kvalifiserte søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanningene i årets opptak til høyere utdanning (tall per 19. juli). Dette er en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med i fjor.

* Regjeringen har varslet at den på sikt også vil vurdere å øke karakterkravet i norsk og engelsk.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet, Khrono) (©NTB)

Regjeringen har skjerpet karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene. Fra i høst må en ha minimum karakteren fire i matte fra videregående skole for å starte på lærerstudiet. Søkere som ikke oppfylte kravet om en firer, men som hadde minimum karakteren tre, fikk tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg. Bare 118 lærerstudenter av 485 besto forkurset i matematikk, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Bjarnøy ønsker nå at Utdanningsdirektoratet skal sette ned en kommisjon for å se på om kravene var for strenge.

– Jeg håper at noen undersøker dette, slik at vi er helt sikre på at ingen er urettferdig behandlet, sier studieveilederen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier de fagmiljøene som er ansvarlige, må ha en diskusjon for å se om det er noe som skal justeres eller endres til neste år.

– Men kravet for å komme inn kommer til å bli stående, sier ministeren. (©NTB)

Powered by Labrador CMS