Lærerstudenter får ta ny matteeksamen

Studenter som er blitt utsatt for formelle feil, får ta ny eksamen i matteforkurs for lærerutdanningen. De som består, kan begynne utdanningen i høst.

Alle søkere som hadde karakteren tre i matematikk, fikk tilbud om å ta forkurs for å kvalifisere seg til lærerutdanning. Prøven ble avholdt 1. august, og om lag en fjerdedel av deltakerne besto.

  • Regjeringen har skjerpet karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene.
  • Fra i høst må du ha minimum karakteren fire fra det enkleste matematikkurset i videregående skole (1T eller 1P + 2P) for å starte på lærerstudiet.
  • Opptakskravet gjelder ikke for elever som har tatt et valgfritt programfag i matematikk (S1 eller S2, eller R1 eller R2).

– Det har kommet klager på formelle feil ved gjennomføring av prøven, og det kan være at enkelte universiteter og høyskoler vil gi medhold i disse klagene. Vi vil sørge for at det arrangeres en ny prøve på stedene hvor det har vært formelle feil, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ifølge kd.dep.no.

Ved institusjoner hvor det er studenter som får medhold i at det ble begått formelle feil, vil alle studentene ved institusjonen få mulighet til å ta ny prøve.

– Siden det har vært formelle feil i gjennomføringen, har de involverte studentene rett til en ny prøve. Det er rimelig at denne prøven gjennomføres så raskt som det er faglig forsvarlig. Det vil bli gjennomført en ny prøve med sensur innen 15. september. De som består, kan begynne på lærerutdanning nå i høst. Mitt råd er at de inntil videre følger undervisningen ved den utdanningen de eventuelt allerede er tatt opp til. Så vil institusjonene måtte tilrettelegge for en noe senere studiestart dersom de består prøven og tas opp til lærerutdanningen, sier Røe Isaksen.

Søkere som har gjennomført prøven på universiteter og høyskoler der det ikke har vært gjort formelle feil, har fått testet sine kunnskaper på riktig måte.
– Det vil ikke være riktig å tilby disse en ny prøve, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Powered by Labrador CMS