•Mattekravet er ikke innført for søkere til Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), et ettårig pedagogikkstudium som tilbys søkere med minst bachelorgrad fra før. Arkivfoto: Utdanning

Fremdeles mulig å bli lærer uten 4 i matematikk

Regjeringen krever fra i høst karakteren 4 for å komme inn på landets lærerutdanninger. Men de som blir lærere ved å ta Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), slipper unna kravet.

For dem som vil inn i skolen, men ikke klarer det nye mattekravet, finnes det fremdeles en bakvei inn.

  • Regjeringen varslet høsten 2014 at den ville skjerpe kravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.
  • Fra og med i høst må søkere ha minst karakteren 4 i matematikk fra videregående skole.
  • Regjeringen har varslet at den på sikt også vil vurdere å øke karakterkravet i norsk og engelsk.
  • Det nye mattekravet har fått mye kritikk og settes i sammenheng med at 449 plasser på grunnskole- og lektorutdanningene sto tomme etter suppleringsopptaket i slutten av juli.
  • Samisk høgskole i Kautokeino må droppe sin lærerutdanning i høst, fordi kun to av søkerne hadde gode nok matematikkarakterer.
  • 367 av 486 søkere som forsøkte å heve mattekarakteren sin fra 3 til 4 under et forkurs i sommer, klarte ikke kravet. Kursene og eksamen har i ettertid fått massiv kritikk.
  • Mattekravet er ikke innført for søkere til Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), et ettårig pedagogikkstudium som tilbys søkere med minst bachelorgrad fra før.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet )

Mens gjerdet i høst har blitt høyere for dem som skal inn på landets grunnskole- og lektorlærerutdanninger, er det fremdeles ingen minstekrav til mattekarakteren for dem som utdanner seg til lærer via årsstudiet Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), et studium som tilbys på de fleste av landets universiteter og høgskoler.

PPU er et ettårig pedagogikkstudium som tilbys søkere som har fullført minst en bachelorgrad. Kandidatene kvalifiseres da til å jobbe i skolen fra 5. klasse og oppover.

Kritikk

Regjeringen har fått mye kritikk etter at den i høst hevet karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for å komme inn på landets lærerutdanninger.

Kritikerne har argumentert med at man ikke trenger 4 i matte for å bli en god lærer i andre fag og at norsk skole kan gå glipp av mange potensielt gode lærere.

Regjeringen har fastholdt at mattekravet er nødvendig for alle som vil bli lærere. Vikarierende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker uttale til NRK tidligere i august at «man undervurderer konsekvent matematikk som grunnleggende ferdighet. Matematikkforståelse handler om å kunne lese statistikk, og matematikkforståelse handler om å forstå sammenhenger mellom ting.»

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ser imidlertid ikke behov for å sikre at PPU-studentene har god nok bakgrunn i matematikk før de får undervise:

– Vi har bestemt at alle som skal ta PPU må ha en mastergrad fra 2019. Det er et vesentlig høyere krav enn karakteren fire fra den grunnleggende matematikken på videregående, skriver Isaksen i en epost til NTB.

I dag er kravet kun en treårig bachelorgrad for å ta PPU.

– Urimelig

Norsk Lektorlag, som er sterkt tilhenger av å øke karakterkravet, reagerer på at det samme matematikkravet ikke settes også til PPU-studentene.

Lektorlaget organiserer både lektorer som er utdannet gjennom femårig integrert lektorutdanning, som nå har fått et skjerpet mattekrav, og lektorer utdannet gjennom PPU-ordningen, som slipper et slikt krav.

– I prinsippet bør det være de samme høye og gode kravene til alle som skal undervise, sier leder Rita Helgesen til NTB.

– Det blir urimelig hvis de som skal inn på lærerutdanningene, har et høyere krav enn de som skal bli lærer gjennom PPU, mener hun.

Helgesen mener det likevel må være et unntak for PPU-studenter som har gjennomført en universitetsgrad i matematikk.

– De har allerede gjennomført mange studiepoeng med matematikk og trenger ikke underlegges dette kravet, mener hun. (©NTB)

Powered by Labrador CMS