Lærernes reelle streikerett er i realiteten fjerna

Debatt: Regjeringa beslutta å avslutte lærerstreiken ved å bruke tvungen lønnsnemnd. Ved det er lærernes reelle streikerett i realiteten fjerna, - lærerne som arbeidstakergruppe er fratatt sitt mest kraftfulle kampmiddel.

Innlegget er skrevet av Olav Drevland, Tone Ramberg, Solveig Rambøl, Ole Hustoft.

Som arbeidstakerorganisasjon må Utdanningsforbundet nå forholde seg til den nye situasjonen og utvikle en strategi som er tilpassa det faktum at lærerne ikke lenger har full streikerett. En slik ny strategi må bygge på planer, gjennomføringer og erfaringer fra tidligere aksjoner og kamper.

Utprøving av ulike kampmidler må iverksettes straks, - som en bekreftelse på, og en oppfølging av utsagn fra Forbundets ledelse da lønnsnemnda var et faktum: Kampen går videre. Medlemmene har klare forventninger til at dette utsagnet skal manifestere seg i aktiv kamp – nå!

Powered by Labrador CMS