Regjeringen dobler antallet lærerspesialister

Neste år vil regjeringen at 1.200 lærerspesialister skal bidra til å gjøre norsk skole enda bedre.

– Målet kan aldri være mindre enn at alle barn skal få en god skolegang. Et viktig tiltak for å nå målet er lærerspesialister, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg da hun fredag ettermiddag innledet på partiets kommunalkonferanse i Stavanger.

Lærerspesialister er lærere som har ekstra mye dybdekunnskap. Med en velregissert budsjettlekkasje kunne statsministeren fornøyd opplyse sine partifeller at regjeringen vil doble antallet lærerspesialister, til totalt 1.200 stillinger neste år. 6 millioner kroner øremerkes tiltaket.

Mer attraktivt

– Vi tror på at alle barn kan mestre. Hvis de får undervisning tilpasset den enkeltes evner og behov, la Solberg til.

Ordningen med lærerspesialister startet i 2015 med deltakelse av 29 kommuner, sju fylkeskommuner og én privat videregående skole. Spesialistene får et årlig lønnstillegg på rundt 49.000 kroner, og kommunene finansierer halvparten av kostnaden.

Regjeringen mener at dette bidrar til flere karrieremuligheter for lærerne og til profesjonalisering av skoleverket.

– Jeg håper at flere lærere ønsker å bli lærerspesialister. Det er også et mål for regjeringen å øke læreryrkets status og attraktivitet, og vi tror dette tiltaket bidrar til det, sier Solberg.

Kommer fler?

Høyres målsetting er at det innen 2021 skal være 3.000 lærerspesialister i den norske skolen. Skal dette målet nås, må ytterligere penger settes av de to neste årene.

Lærerspesialisten skal bidra til faglig utvikling for hele skolen sammen med de andre lærerne, men skal også bruke mye tid i klasserommet.

Eksempler på oppgaver er å gjennomføre arbeidsplassbasert kompetanseheving og kollegaveiledning og å lede faglige prosjekter.

Fra 2016 er det mulig å ta spesialistutdanninger innenfor en rekke fagområder, men det er ikke et krav at man har spesialistutdanning.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS