Berit Bakke Berge var en av landets første lærerspesialister. Hun og klassen i Bærum fikk besøk av statsminister Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med lansering av ordningen med lærerspesialister i juli 2016. Foto: Marianne Ruud

Rapport: Lærerspesialistene og skolene de jobber på er fornøyde med ordningen

En stor del av lærerne opplever ordningen med lærerspesialister som en alternativ og attraktiv karrierevei. Rektorene mener ordningen har bidratt til å gi god undervisning og en felles kultur for læring. Nå utvides ordningen.

En stor del av lærerne opplever ordningen som en alternativ og attraktiv karrierevei, ifølge NIFU og NTNU samfunnsforskning som har evaluert ordningen med lærerspesialister på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Rektorene oppgir at ordningen har bidratt til å gi god undervisning og en felles kultur for læring. Alle mener at ordningen har fungert bra, og at lærerspesialistene har gjort en god jobb, ifølge rapporten.

Nesten åtte av ti lærerspesialister i norsk svarer at de noen ganger eller ofte har holdt forelesninger eller seminar for alle lærerne på skolen. Dette gjelder bare fire av ti realfagsspesialister.

300 lærere har blitt ansatt som lærerspesialister siden ordningen ble innført i 2015, og neste år utvides den med 300 til, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Foreløpig gjelder ordningen norsk og realfag, samt yrkesfag og praktiske og estetiske fag. Neste år utvides den til også å omfatte begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Dette gjør vi for å styrke tidlig innsats i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Powered by Labrador CMS