– Lærerspesialister er en del av kompetanseløftet for lærere. Arbeidet med økt lærertetthet blir opprettholdt ved at vi opprettholder den satsinga vi la inn i fjor, sier vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H). FOTO: Hans Skjong

Regjeringen vil prioritere lærerspesialister, men får ikke støtte i opposisjonen

Regjeringen bruker 40 millioner på å utdanne lærerspesialister for første til og med fjerde trinn. Men de vil ikke trappe opp arbeidet for større lærertetthet.

Publisert

Utdanninga av lærerspesialister skal gå av potten på 100 millioner som regjeringen vil bruke til tidlig innsats i barnehage og skole. Potten skal også finansiere penger til utvida tilskuddsordning der organisasjoner og kommuner kan søke om penger til utvikling av folke- og skolebibliotek, tiltak for å få flere flerspråklige barn i barnehagen og, og til å gjennomføre en plikt for samarbeid mellom barnehage- og skoleeiere.

 

 

Kompetanseløft

I alt vil regjeringen øke bevilgningene til tidlig innsats med 300 millioner. Men 200 av dem er ikke øremerka. Det betyr at om kommunene vil, kan de bruke dem på helt andre formål.

– Lærerspesialistene vil ikke føre til større lærertetthet i de første klassene, sier kunnskapsminister Henrik Asheim på spørsmål fra Utdanningsnytt.

– Lærerspesialister er en del av kompetanseløftet for lærere. Arbeidet med økt lærertetthet blir opprettholdt ved at vi opprettholder den satsinga vi la inn i fjor, sier han.

 – Både fra politisk og faglig hold er det kommet sterke innspill om mer satsing på større lærertetthet, særlig i de første klassene. Hvorfor velger dere i stedet å innføre lærerspesialister?

– Fordi forsøk med lærerspesialister har vært svært vellykka. Lærerne setter pris på en kollega med spisskompetanse som de kan rådføre seg med. Nå ønsker vi lærere som skal bli eksperter i å veilede andre lærere i hvordan man driver grunnleggende lese- og skriveopplæring.

– I pressemeldinga fra Kunnskapsdepartementet står det at lærerspesialistene vil styrke skolene i oppfølgingen av de yngste elevene, slik at flere lærer å lese og regne tidligere. Er hensikten med tidlig innsats at flere skal lese og regne tidligere?

– Ikke bare, men en viktig del av det. At barn ikke blir hengende etter i basiskunnskapene er svært viktig for hele det videre skoleløpet, sier Henrik Asheim.

  

– Lærerspesialister et supplement

– Lærerspesialister og de andre tiltakene for tidlig innsats er gode tiltak, isolert sett. Men det viktigste er større lærertetthet. Lærerspesialister må eventuelt komme til tillegg til, ikke i stedet for økt lærertetthet, sier Hans Fredrik Grøvan, KrFs mann i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Argumentet for lærerspesialister i småskolen er at flere skal lære å lese og regne tidlig. Er det dette som etter KrFs oppfatning er målet for tidlig innsats?

– Mestringsfølelse tidlig er viktig. Men skole skal være mer enn lesing og regning. Skolen skal være et sted der du blir tatt vare på og får utvikle deg som helt menneske. Blant anna derfor trenger vi større lærertetthet, sier Grøvan.

  

Hopper bukk

– Regjeringen hopper bukk over det viktigste tiltaket for tidlig innsats i skolen, som er flere lærere, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet.

– Det er vanskelig å få øye på regjeringens intensjoner for skolen i dette budsjettet. Det er et budsjett som forutsetter at lærerne skal løpe fortere, ikke at de får bedre tid, sier han.

– Er Arbeiderpartiets mål med tidlig innsats den samme som regjeringen setter opp i pressemeldinga om budsjettet, at flere barn skal lese og regne tidligere?

– Det er et mål at ingen skal henge etter. Men det er også et mål å ha en skole der barna er trygge og har det godt, med et stort innslag av praktiske tilnærminger. Skal oppgaven til læreren være å lede barn i kreative, lekende aktiviteter, så krever det færre barn per lærer enn om barna skal sitte bak pulter, sier Martin Henriksen.

 

 

Omdiskutert ordning

– Løsninga på tidlig innsats er flere lærere. Maks femten barn per lærer i første til fjerde trinn. Tidlig innsats er ikke å prioritere lærerspesialister i de første klassene, slik regjeringen vil, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås fra SV.

– Ordninga med lærerspesialister er omdiskutert, og det er svært uheldig at regjeringa utvider opplegget med lærerspesialister før det er evaluert, sier hun. 

 

Også Senterpartiets Marit Strand fra Senterpartiet understreker overfor Utdanning at det er flere lærere som må være tiltaket for tidlig innsats, og at det ikke kan erstattes av at noen lærere blir lærerspesialister.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS