Høyre-politiker: Læreren bør være på toppen av hierarkiet i klasserommet

Skolen har ikke vært flink nok til å sette grenser for hva som er akseptabel oppførsel blant de unge, mener lærer og Høyre-politiker Arve Stokkelien.

Publisert

– Vi svikter ansvaret vårt for å lære elevene å oppføre seg, sier Stokkelien til fevennen.no. Han har jobbet som lærer i 20 år og sittet to perioder i oppvekstutvalget i Kristiansand kommune.

Han sier at skolen må ta grep.

– Vi evner ikke å vise at det får konsekvenser når vold og trusler blir en del av skolehverdagen. Vi klarer ikke å lære elevene hvordan de blir møtt i voksenlivet med en slik adferd.

Han peker på at det er lov til å vise ut elever, men sier at det blir lite brukt.

– Hvis vi møter vold og trusler med utvisninger skjønner elever og foreldre at en slik atferd ikke er akseptabel. Så vidt jeg vet praktiseres heller ikke ordningen med anmerkninger på byens skoler lenger. Etter hva jeg har hørt var det først og fremst foreldre som er motstandere av dette, sier han til avisa.

LES: Tiltak bedrer læreres håndtering av mobbesaker

Han mener det virker som om man hele tiden skal tilpasse samfunnet til enkeltindividet.

– Pendelen har kanskje svingt litt for langt i så måte. Jeg tror vi har vært for feige. Vi i skolen er redde for å ta kontroll. Vi må tørre å si at skolen har et ansvar for å lære elevene oppførsel også. Ikke bare fag. Det bør være et hierarki i et klasserom og på en skole og der bør læreren være på toppen. Det har gått for langt den andre veien, sier Stokkelien.

Han sier paragraf 9a i opplæringsloven er vanskelig å forholde seg til fordi det er elevens subjektive opplevelse av en konflikt danner grunnlaget for behandling av konflikten.

– Mange lærere som havner i en situasjon med utagerende elever opplever det som om de er skyldige til det motsatte er bevist. Det trengs en spesifisering av hva som er lovens intensjon. Den skal forhindre mobbing av elever. Slik det er i dag oppleves den som skummel av lærere.

LES: – 9a har skapt en fryktkultur hos ansatte

Powered by Labrador CMS