Drøbak skole.

Misnøye i Drøbak:

Skolesjef innfører egen lærebok, og lærere tør ikke ytre seg

I Frogn kommune er det meldt om flere oppsigelser og en frykt for å uttale seg. I tillegg er det en del misnøye med at skolesjefen innfører egen lærebok.

Publisert

Avisa Amta skriver om en fryktkultur og at det er mange oppsigelser ved Drøbak skole.

I et brev fra foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på Drøbak skole til skoleledelsen i Frogn kommune, uttrykkes det stor bekymring for dårlig arbeidsmiljø.

I brevet listes opp at det har vært mange oppsigelser, overstyring i faglig arbeid, dårlig kommunikasjon og at det er etablert en fryktkultur blant de ansatte.

Amta har vært i kontakt med et 20-talls ansatte og andre personer med tilknytning til skolen som bekrefter situasjonen. Ingen vil stille opp med navn, og flere uttrykker at de er redde for å miste jobben hvis de står fram.

Skolesjef Frank Westby sier at han ikke er kjent med verken fryktkultur eller frykt for å stå fram.

– Jeg har ikke fått med meg det. Jeg er generelt tilhenger av en stor grad av ytringsfrihet, sier han.

Falsk profil

Denne uken ble det lagt ut et innlegg på Facebook fra en falsk profil som uttrykte seg kritisk til Cooperative Learning, et verktøy som er innført i Frognskolen. Skolesjef Frank Westby har skrevet en av lærebøkene, og det ble stilt spørsmål rundt hans rolle i dette, både av trådstarter og i flere av kommentarene.

Til dette innlegget har skolesjefen svar blant annet dette:

«Hei! Skolesjefen som er meg Frank, er gjort oppmerksom på at det er stilt spørsmål på denne siden. Jeg skal etter beste evne forklare og svare ut. Det må dessverre bli et ganske langt innlegg. Først til mine interesser og habilitet. Cooperative learning har jeg drevet med i snart 20 år. Det har ført til meget gode resultater og som utvalgsleder er innom; en av grunnene til at jeg ble ansatt. Hvis halvparten av lærerne i Frogn kjøper boken (hvilket ikke er sannsynlig), så sitter jeg igjen med ca. 1600 kr. Hvis det er problematisk for noen, så har jeg sagt at jeg kan bruke pengene på noe en av skolene trenger 😊. Når det gjelder andre kostnader, så er det hovedsakelig jeg som holder kurs og modellerer metodikken, altså ingen ekstra kostnad for Frognskolen.»

Mange oppsigelser

I brevet fra FAU på Drøbak skole står det at de er kjent med at det de siste månedene har vært mellom 8–15 oppsigelser blant de ansatte ved skolen. De skriver at det er stor uro blant foreldrene og barna om hvordan ansatte ved skolen har det og hvordan personalkabalen skal løses til neste år.

Ifølge skolesjef Frank Westby har det i 2021 vært sju oppsigelser ved Drøbak skole.

FAU skriver også: «Vi er kjent med at det også er meldt inn bekymringer om situasjonen fra andre hold», skriver de.

Vil ikke kommentere

Bekymringen fra «annet hold» dreier seg om et brev fra hovedverneombudet i Frogn kommune som omhandler samme sak. Amta jobber med å få tilgang til brevet, men har ennå ikke lykkes.

Skolesjef Frank Westby bekrefter at det er sendt brev, og sier det har vært møte mellom partene.

– Hovedverneombud, rektor og jeg har hatt møte om situasjonen, der forskjellig informasjon kom fram som jeg ikke skal kommentere. Konklusjonen etter det møtet er at vi til høsten skal sette i gang et arbeid hvor organisasjonskultur og arbeidsmiljø er tema. Vi ønsker å trekke inn ekstern kompetanse til dette arbeidet, sier Westby.

Han sier til Amta at han ikke vil kommentere innholdet i brevet, men er opptatt av å ha en god prosess videre.

Powered by Labrador CMS