Ifølge beregningene til Kunnskapsdepartementet må det 2800 nye lærere inn i grunnskolene for å fylle den nye lærernormen. Ill.foto: Redaksjonen

Lærernormen: Usikkert om alle nye lærere er på plass til høsten

Arbeidet med rekruttering og tilsetting av nye lærere er i full gang etter at den nye lærernormen ble innført. Men flere steder er det for tidlig å si om alle er på plass til skolestart i august.

5. juni var det registrert 222 ledige lærerstillinger i grunnskolen ute på NAV sine hjemmesider. Ifølge beregningene til Kunnskapsdepartementet må det 2800 nye lærere inn i grunnskolene for å fylle den nye lærernormen, og fra flere hold har vært reist bekymring over om det er mulig å rekruttere et så høyt antall ekstra lærere på kort tid.

I flere av de store byene arbeides det nå for fullt med rekruttering og tilsetting.

 

 

Trenger 340 i Oslo

- Oslo kommune vil trenge 340 nye stillinger fra høsten for å oppfylle normen, sier kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten til Utdanning.

Byrådet i Oslo forskutterte om lag tre fjerdedeler av disse stillingene i vår. I mars sendte Utdanningsetaten ut et skriv til alle skolene, med oversikt over hvor mange ekstra stillinger de enkelte skolene ble tildelt. Tilsettingsprosessen ble satt i gang i vår. I tillegg til disse stillingene, har Oslo kommune behov for 450 nye lærere på grunn av økt elevtall og lærere som skal pensjonere seg.

- Vil dere ha alle disse lærerne på plass til skolestart?

- Skolene er godt i gang med rekrutteringen, og det er for tidlig å si om man kommer endelig i mål. Det er skolene selv som rekrutterer, og Utdanningsetaten støtter opp, blant annet gjennom en kampanje og rekrutteringsaktiviteter mot studenter, sier Trine Lie Larsen.

Kommunen har beregnet behovet for ekstra lærere til 340, mens departementets opprinnelige tall var på 485.

- Regjeringen har tatt utgangspunkt i GSI-tall fra 2014, men vi har fått øremerket statlig tilskudd til økt lærertetthet på 1-4. trinn fra 2015. Tallet på 485 inneholder dermed lærerårsverk som allerede er ansatt, sier hun.

Lie Larsen sier videre at tildelinga fra regjeringa ikke dekker behovet hundre prosent for å dekke behovet.

- Det er også stor usikkerhet hva som vil skje fra 2019, når kravet til lærertetthet blir ytterligere innskjerpet, sier hun.

 

47 nye i Bærum

I Bærum kommune innebærer normen 47 nye lærerårsverk. Seksjonsleder Susanne Kaaløy forteller at de fleste er på plass, men at 16 stillinger er lyst ut nå nylig.

- Vil dere klare å ha alle på plass til skolestart?

- Vi regner med å ha de fleste på plass. Men behovene er litt ulike fra skole til skole, noen skoler sliter med å få kvalifiserte lærere med den kompetansen de trenger. Vi jobber iherdig med det, men det kan bety at noen skoler må ansette lærere uten lærerutdanning, sier Kaaløy.

 

Usikre tall

Ifølge departementets tall vil lærernormen gi behov for 50 nye stillinger i Stavanger. Skolesjef Jørn Pedersen sier det er usikre tall, men at de fleste lærerne er ansatt.

- Det lå an til ca 50, men det var før vi hadde sett effekten av å flytte lærere mellom trinn, sier han.

Pedersen forteller at de hadde en stor åpen hovedutlysning til Stavangerskolene samlet tidligere i vår, slik de pleier.

- Skolene har delegert ansvar for å lage en oversikt over kompetanse-og årsverksbehov og ansette ut fra det. Vi hadde 700 søkere i hovedrunden, og det meste av ansettelsene er gjort. Det ligger enda noen ledige stillinger ute, det gjelder skoler som ikke er kommet helt i mål ut fra den kompetansen de har behov for, sier han til Utdanning.

 

 

Tidlig innsats viktig

Bodø kommune har fått på plass alle lærerne de trenger til skolestart i august. Kommunen lå allerede godt an da den nye normen ble innført.

- Beregningen fra departementet viste et behov på nye 13 stillinger hos oss, men den tok utgangspunkt i gamle GSI-tall. Siden høsten 2016 har vi tilsatt 80 flere årsverk i grunnskolen, inkludert både lærere og andre yrkesgrupper. Derfor var mange skoler allerede innafor da den nye normen ble innført, sier undervisningssjef Tore Tverbakk til Utdanning.

Han er opptatt av at den nye normen må ta utgangspunkt i all undervisning, inkludert spesialundervisning. I sitt høringsinnspill har Bodø kommune også lagt vekt på at tidlig innsats er viktig.

- I teorien kan en skole ha mange elever per lærer på 1. og 2, trinn og færre på 3. og 4, og likevel være innenfor normen. Men med tanke på god skolestart og tidlig innsats vil det være viktig å se på 1. og 2. trinn særskilt, sier Tverbakk.

Bodø kommune har tilsatt 50 nye lærere i år, og rundt 80 i fjor.

 

700 søkere til 200 stillinger i Tromsø

Seksjonsleder Geir Olsen i Tromsø kommune tror kommunen skal ha alle lærerne de trenger på plass til skolestart i august.

-Vi hatt ei felles utlysing av lærerstillinger. Jeg har ikke full oversikt over hvor den enkelte skole er i prosessen. Mange er kommet godt i gang, men mange har også avventet litt på grunn av usikkerhet knyttet til hvordan normen ville slå ut og hvor mye ekstra ressurser det ville utløse, sier han.

Tromsø kommune hadde over 700 søkere på i overkant av 200 ledige stillinger, og Olsen tror de nødvendige lærerkreftene er på plass til skolestart.

-Vi er godt forsynt med lærerutdanning i Tromsø, og har ikke pleid å slite med å få på plass kvalifiserte folk til skolestart, sier han.

I likhet med flere av sine kolleger, sier også Olsen at det har vært krevende å planlegge neste skoleår når avklaringene rundt finansering av den nye normen kom så seint.

- Det er mange spørsmål som ikke har vært landa før nå, og vi har nok sittet litt stille i båten og avvente, sier han.

Han stiller også spørsmål ved hva det kan bety for GSI-rapporteringene.

- Det er ei utfordring i å få ressurser i forhold til hvordan du rapporterer. Det kan ligge en fare i at det blir fristende å «pynte» på tallene eller rapportere slik at ens egen skole kommer best mulig ut. Vi vet at systemer som har kostnadsdrivere i seg kan utfordre, og det må vi diskutere, sier han.

I Trondheim innebærer den nye normen 48 nye stillinger. Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid forteller at skolene er i gang med tilsettinger, og at noe av behovet blir løst innafor den eksisterende bemanningen. Hun regner med at kommunen skal ha på plass alle lærerne de trenger før skolestart.

 

Powered by Labrador CMS