Administrasjonen i Fredrikstad kommune foreslår å kutte 11 lærerstillinger, men mener at lærernormen likevel vil bli oppfylt. Utdanningsforbundet og det politiske flertallet i byen er ikke overbevist. Foto: Harald F. Wollebæk

Rådmann foreslår å kutte lærerstillinger

Rådmannen foreslår å kutte 11 lærerstillinger i Fredrikstad fra neste år. Utdanningsforbundet mener kommunen må opprette 30 nye stillinger de neste to årene for å fylle den nye lærernormen.

I forslaget til økonomiplan for 2019–2022 foreslår rådmann Ole Petter Finess i Fredrikstad å fjerne 11 lærerstillinger i 2019. Formannskapet behandler saken i dag.

 «Det legges opp til en økning på 0,2 elever per lærerårsverk fra høsten 2019. Økning de neste årene skjer med 0,1 elev fram til 2022», skriver rådmannen i forslaget. Forslaget innebærer også at mellom fem og seks lærerstillinger blir kuttet årlig etter 2019.

Videre skriver han: «Innføring av ny nasjonal lærertetthetsnorm fra 1. august 2018 kan medføre en utfordring om å nå målet om å øke gruppestørrelse 1 til 14,2 i perioden fullt ut».

Utdanningsforbundets hovedtillitsvalgte i Østfold-byen, Ole Jørgen Christiansen, reagerer sterkt på forslaget og mener det ikke går i hop med den nye lærernormen.

– Vi fatter egentlig ikke hvordan dette teknisk sett skal la seg gjennomføre, sier han til Fredriksstad Blad, og påpeker at kommunen må opprette 30 nye lærerstillinger de neste to årene for å være innafor normen.

Lærernormen, som Stortinget vedtok i fjor høst, innebærer et mål om at det førstkommende skoleår skal være maksimalt 16 elever per lærer på 1.–4. trinn og 21 på 5.–10. trinn.

 

Presset økonomi

Arne Rekdal Olsen, kommunalsjef for utdanning og oppvekst i Fredrikstad, sier at kommunen vil gjennomføre ny lærernorm selv om de kutter lærerstillinger.

Han forsikrer at Fredrikstad skal gjennomføre den vedtatte normen. Samtidig peker han på at byen har lavere gruppestørrelse enn sammenlignbare kommuner, ifølge tall fra informasjonssystemet KOSTRA (kommune-stat-rapportering).

– Vi har dermed et økonomisk potensial for å øke gruppestørrelsen, slik at vi kommer på samme nivå som andre sammenlignbare kommuner, sier han til Utdanning.

– Men Utdanningsforbundet sier til Fredriksstad Blad at dere vil trenge 30 nye stillinger for å fylle den nye normen.

– På noen områder må vi ha flere lærere, på andre kan vi ha færre enn i dag, fordi vi ligger godt an på gruppestørrelse. Det er det vi skal jobbe med framover nå. Skolestruktur er også et tema i forslaget til økonomiplan. Jeg ser bekymringen til Utdanningsforbundet, og reaksjonen er ikke uventet. Men i en økonomisk presset situasjon må vi sammenligne oss med andre kommuner, sier han og understreker at kommunen skal gjennomføre ny norm selv om de kutter lærerstillinger.

Formannskapet i Fredrikstad behandler denne saken i torsdag, og bystyret har den på sakskartet 21. juni. Flertallspartiene har signalisert at de ikke vil støtte rådmannens forslag til ny økonomiplan.

 

Powered by Labrador CMS