Martin Henriksen (Ap) vil derfor ha en nasjonal rekrutteringskampanje for å få flere lærere, med særlig mål om å få flere mannlige søkere. Foto: Marianne Ruud
Martin Henriksen (Ap) vil derfor ha en nasjonal rekrutteringskampanje for å få flere lærere, med særlig mål om å få flere mannlige søkere. Foto: Marianne Ruud

Ap vil bruke 10 millioner i året på lærerrekruttering – spesielt menn

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett en intensiv kampanje for å rekruttere flere lærerstudenter, og særlig menn. – Regjeringen har sviktet, sier Martin Henriksen (Ap).

Arbeiderpartiet er bekymret for det partiet omtaler som en dobbel lærerkrise: Det rekrutteres alt for få lærere generelt og menn spesielt. Partiet vil derfor ha en nasjonal rekrutteringskampanje for å få flere lærere, med særlig mål om å få flere mannlige søkere.

Det vil partiet bruke 10 millioner kroner i året på.

– Dette haster. Vi kan ikke sitte og se på at skolen sakte men sikkert tømmes for lærere, eller at færre enn en av fire lærere i grunnskolen er menn, sier Aps fraksjonsleder for utdanningspolitikk, Martin Henriksen, til Utdanning.

 

Få menn uteksamineres

Arbeiderpartiet viser til at søknadstallene til lærerutdanningene er blitt redusert, samtidig som antallet søkere til høyere utdanning generelt sett har økt betraktelig. Fra 2015 til 2016 sank antallet søkere til lærerutdanningene med 2,9 prosent.

Samtidig er andelen mannlige lærere i grunnskolen fortsatt svært liten. Den har sunket med ett prosentpoeng fra 2013 og er nå på 25 prosent.

Mannsandelen på lærerstudiene er nå på 20,4 prosent, mens menn er 13,6 prosent av de uteksaminerte.

– Selv om søkningen fra menn har gått svakt opp, så er det alt for lavt og det er så lavt at selv om samtlige mannlige lærerstudenter fullfører studiet, så kommer andelen mannlige lærere i skolen til å synke drastisk de neste årene, slår Henriksen fast.

Arbeiderpartiet vil bygge kampanjen på Gnist, som ble gjennomført av Stoltenberg 2-regjeringen. Dette var en satsing på å øke statusen til læreryrket, der rekruttering var ett av tiltakene. Det ble da brukt 7 millioner i året på Gnist. Nå vil partiet spisse satsingen på rekruttering, og bruke 10 millioner i året.

 

Anklager regjeringen for å ha sviktet

– Allerede i 2014 ble kunnskapsministeren utfordret på dette. Den gangen kalte han utviklingen trist, uten at han kom med noen tiltak. Det virker som om regjeringen tror at bare man har økte karakterkrav og mange plasser på etter- og videreutdanning, så kommer problemet til å løse seg. Det gjør det åpenbart ikke, sier Henriksen.

– Regjeringen har sviktet i å øke rekrutteringen, og ser ikke ut til å ville løfte en finger for å få for eksempel en ny rekrutteringskampanje på gang, sier Ap-politikeren.

Han kan ikke gi noe svar på hvor mange lærere Arbeiderpartiet mener en slik kampanje vil kunne rekruttere.

– Det er vanskelig å sette et tall på, men det er helt klart viktig å kunne nå bredt ut til videregåendeelever eller andre som kunne tenke seg å studere for å bli lærer. Vise fram at læreryrket er spennende og Norges viktigste yrke, sier Henriksen.

 

Positivt mottatt i Høyre

Henriksen presenterte forslaget under en debatt i forbindelse med feiringen av Pedagogstudentene som er 15 år. Der møtte han Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som også sitter i utdanningskomiteen. Hun er enig i at det er viktig å rekruttere flere menn.

– Jeg er kanskje en av de sterkeste forkjemperne for å rekruttere flere menn i typiske kvinneyrker. Vi har sett at man har lyktes med sånne prosjekter på andre felt, blant annet helse- og omsorg, så jeg er positiv til at man i rekrutteringen tenker på det, sier Høyre-politikeren.

– Vi prøver å øke rekrutteringen på mange fronter, og det en del forskning tyder på, er at menn som blir spurt hva de tenker på når de skal velge studie, ofte svarer at det er karrièreveier. Så mange av de grepene vi gjør nå, blant annet med flere karrièreveier når du først er utdannet lærer, og også med femårig masterutdannelse, kan faktisk bidra til å øke andelen mannlige søkere, sier Tybring-Gjedde.

 

– Jobber systematisk for å styrke statusen til lærerne

Kunnskapsminister Henrik Asheim svarer på kritikken fra Henriksen, og sier at det helt klart er behov for flere mannlige rollemodeller i norsk skole.

– Dette var også bakgrunnen for at regjeringen tidligere har lagt spesielt vekt på rekruttering av menn til lærerutdanninger. Dette handler også om at vi må øke statusen til læreryrket generelt, uavhengig av kjønn. Derfor jobber vi systematisk for å styrke statusen til lærerne og kvaliteten på utdanningen. Gjennom blant annet å innføre en femårig lærerutdanning og ved å stille strengere krav til hvem som skal få bli lærer vil flere ønske å bli lærer. For oss er det soleklart at kravet til kvalitet er det viktigste, sier Asheim til Utdanning.

 

 

 

Powered by Labrador CMS