Medlemmene i Utdanningsforbundet sier ja til forhandlingsresultatet. Her fra starten av tariffoppgjøret i april. F.v: Steffen Handal (Unio kommune), Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne), Per Kristian Sundnes (KS) og Mette Nord, LO kommune. Foto: Paal Svendsen

Medlemmene i Utdanningsforbundet sa ja i uravstemningen

Uravstemningen i KS-området er over. Over 90 prosent sa ja til det anbefalte forhandlingsresultatet.

KS er i dag blitt informert om at Utdanningsforbundets medlemmer har godtatt forhandlingsresultatet som Unio og KS ble enige om i slutten av april.

Valgdeltakelsen var på 25,3 prosent og fordelte seg slik: 21.760 personer sa ja (92,5 prosent) mens 1776 sa nei.

Det betyr at det ikke blir streik, men at det fremforhandlede resultatet blir gjeldende. Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, er fornøyd med uravstemningsresultatet.

– Vi er selvsagt tilfreds over at ni av ti av de som deltok i uravstemningen sa ja til avtalen.

– Dette tolker vi som om medlemmene er fornøyde med det endelige resultatet, sier Handal ifølge udf.no.

Powered by Labrador CMS