KS-medlemmene stemte også ja til tariffavtalen

Kommunene og fylkeskommunene har stemt «ja» til ny hovedtariffavtale fra 1. mai 2016. Forhandlingsresultatet er dermed vedtatt og kan iverksettes.

Akkurat som medlemmene av Unio, har KS’ medlemmer gjennom uravstemning vedtatt forhandlingsløsningen ved hovedtariffoppgjøret pr. 1. mai 2016. Svarprosenten er 37 prosent og alle har stemt «ja». 

Av i alt 621 stemmeberettigede har 230 stemt ved denne uravstemningen. I 2014 var det 33 prosent av medlemmene som stemte.

Redaksjonsarbeidet før opptrykk av ny Hovedtariffavtale er også i gang og vil være ferdig før sommeren.

Powered by Labrador CMS