Partene i arbeidslivet og regjeringen deltok i debatt om endring av offentlig tjenestepensjon på BI onsdag. Fra venstre: Elisabeth Holvik, sjeføkonom Sparebank1, Stein Gjerding, sjeføkonom Spekter, Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv, KS, Dag Westhrin, sekretær LO Stat, Pål N. Arnesen, leder YS Stat, Ragnhild Lied, leder Unio, Anders Kvam, leder Akademikerne Stat og Christl Kvam (H), statssekretær arbeids- og sosialdepartementet.
Partene i arbeidslivet og regjeringen deltok i debatt om endring av offentlig tjenestepensjon på BI onsdag. Fra venstre: Elisabeth Holvik, sjeføkonom Sparebank1, Stein Gjerding, sjeføkonom Spekter, Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv, KS, Dag Westhrin, sekretær LO Stat, Pål N. Arnesen, leder YS Stat, Ragnhild Lied, leder Unio, Anders Kvam, leder Akademikerne Stat og Christl Kvam (H), statssekretær arbeids- og sosialdepartementet.

Tjenestepensjon-omveltning nærmer seg: – Venter bare på regjeringen

Den offentlige tjenestepensjonen slik vi kjenner den i dag, er snart historie. Det er bred enighet blant arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverne og regjeringen om at den nå må endres, kanskje allerede i løpet av ett år.

Under en debatt om tjenestepensjonen på BI onsdag i forbindelse med lanseringen av Statens pensjonskasses jubileumsbok Pensjonsløftet, var aktørene fra Unio, LO, YS, Akademikerne, KS, Spekter og regjeringen klare på at tiden nå er inne for å gå i gang med formelle forhandlinger.

Vi har det travelt og må ha på plass en ny pensjonsordning. Vi er opptatt av at folk må jobbe lenger. Vi har en felles målsetning, det er at vi skal skru på den offentlige tjenestepensjonen slik at det lønner seg å jobbe lenger, sa statssekretær Christl Kvam (H) fra arbeids- og sosialdepartementet.

Pål Arnesen, leder av YS Stat, slo fast at man kan være i mål med forhandlingene innen påske dersom partene nå formelt får satt i gang. Andre mente man kunne begynne allerede samme ettermiddag.

Hvis vi har det veldig travelt, hvor mye mer skal vi utrede? På den ene siden sier dere at dere kan sette dere ned etter klokka tre og begynne, men så blir det gitt signaler om at mer må utredes, sa Christl Kvam.

Etter hvert ble det en minnelig enighet om at de videre utredningene like godt kan være del av formelle forhandlinger.

 

Klare til forhandlinger

Unio-leder Ragnhild Lied er fornøyd med at regjeringens utsendte var så tydelig foran forsamlingen.

Det var litt viktig å få henne til å si det mens så mange hørte på. Jeg var tydelig på at det nå ser ut som om regjeringen kommer oss i møte på forhandlinger, og Christl var tydelig på at det er viktig med et samarbeid mellom partene, sier Lied til Utdanningsnytt.

Hun mener det er tydelig at både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og regjeringen nå er klare til å ta fatt på forhandlingene. Det understreket også LO Stat, KS, Akademikerne Stat og Spekter i debatten.

Lied sier at det partene nå venter på, er en formell invitasjon fra regjeringen om å sette i gang forhandlingene.

Samtidig er det en del ting som fortsatt må ses på. Det er ikke bare tall og satser det handler om. Men det alle fire på arbeidstakersiden er enige om, er at det er gjort mye og vi har kommet langt. Vi jobber med tanke på å komme i mål i tariffoppgjøret 2018, sier Lied.

Samtlige deltakere i panelet var klare på at man skal bevare en samlet offentlig tjenestepensjon.

 

Klar KS-topp

Det var også KS forberedt på, som ved direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø ivret etter å få på plass en ny enighet.

Det er ingen tvil om at fra kommunesektoren er vi utålmodige etter å komme i gang. Vi er avhengige av at Stortinget får framdrift i dette spørsmålet. Fra et arbeidsgiverståsted er vi opptatt av å få kontroll på kostnadene, og av at pensjon og AFP bidrar til å styrke arbeidslinja, sier Gangsø.

Ragnhild Lied mener arbeidstakerne har gode kort på hånden før de går inn i forhandlingene. Hun mener det er viktig å understreke at arbeidstakerne ikke uten videre gir fra seg ordninger som fungerer bra.

Rapporten som ligger der fra 2015, er et greit utgangspunkt, men så er det en del forhold som er viktige for oss. Særlig dette med at vi har bredden av yrkesmønster i offentlig sektor. Det er viktig at det blir befestet. Vi har også medlemmer i de store kvinnedominerte gruppene, som nå faktisk har de tyngste jobbene, samtidig som vi har medlemmer med lengst utdanning som gjerne vil stå lenger i arbeidslivet. Det forteller meg at Unio blir viktig for å ivareta balansen. Her må vi føle internt også, og finne en fornuftig balanse mellom disse utfordringene, sier Lied.

 

Medlemsvarsel

En annen ting som blir viktig for Unio og de andre på arbeidstakersiden, er at resultatet er godt forankret i medlemsmassen. Unio-sjefen sier det er viktig å drive opplysning nå, samt si fra at tiden er inne for foranding.

Den jobben gjør vi nå gjennom møter med medlemmer, tillitsvalgte og så videre. Jeg vet at Utdanningsforbundet har jobbet aktivt med å forberede medlemmene sine på at det nå kommer en endring, sier Lied.

Fra arbeidstakernes side ble det i debatten lagt vekt på at man må finne en løsning på særaldersgrensene. Statssekretær Christl Kvam sa at regjeringen var enig i at dette var en viktig problemstilling.

Jeg hører at vi er veldig enige, og at vi er enige om å starte fort. Jeg mener det arbeidet som har skjedd fra 2009, via 2015-rapporten og fram til i dag, gjør at vi sitter med den kompetansen og de utredningene som kreves for å starte forhandlingene, oppsummerte Kvam.

 

Powered by Labrador CMS