Eigersund-ordfører Odd Stangeland (Ap).

Styres av politikere, men ikke partiprogram

– Politikerne i KS-styret er ikke partipolitikere

KS styres av politikere som kives om å ha de mest lærervennlige formuleringene i sine uttalelser. – Men når hovedstyret møtes handler det ikke lenger om partipolitikk, sier Eigersund-ordfører Odd Stangeland (Ap).

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er oppnevnt som tillitsvalgt i KS fordi jeg er folkevalgt i en kommune. I KS representerer jeg medlemmene, altså kommunene, sier Odd Stangeland, tidligere UDF-tillitsvalgt, ordfører og medlem av hovedstyret i KS.

I 2015 bytta Stangeland ut rektorkontoret på Lagård ungdomsskole med ordførerkontoret i Eigersund Rådhus. Fire år senere ble han valgt til fylkesleder i KS Rogaland, og høsten 2021 tok han plass i hovedstyret i KS. Siden da har lærerne vært i streik to ganger.

KS har forhandla lønn med lærerne siden 2004, og fra da har lærerne hatt en lavere lønnsvekst enn andre kommuneansatte. Det er både lærerorganisasjonene og KS enige om, sjøl om de er uenige om hvor mye dårligere lønnsutviklinga har vært.

Utdanning har sett på vedtakene som er gjort i over 60 kommuner. Om lag halvparten ber om at lærere skal prioriteres eller iallfall ikke nedprioriteres.

Les også: Ny rapport: Gjennomsnittlig lærerlønn kunne vært 50.000 kroner høyere

– Interessepolitikk, ikke partipolitikk

Stangelands parti, Arbeiderpartiet, har i sitt program blant anna å ansette flere lærere og å øke rekrutteringa til læreryrket og yrkets status. Og dette er ikke originalt, i alle partiprogramma understrekes betydningen av utdanna lærere.

Dette er KS

Landstinget er KS’ øverste styrende organ og avholdes hvert fjerde år etter lokalvalgene. Tinget har 240 delegater. Delegatene som ble utpekt av fylkesmøtene velger representanter til Landsstyret og til Hovedstyret.

Hovedstyret ivaretar den daglige, politiske ledelsen av KS og setter i verk Landstingets og Landsstyrets vedtak. Styreleder i KS er Gunn Marit Helgesen (H). Hovedstyret vedtar budsjett for KS sentralt og i fylkene og det endelige forhandlingsmandatet til KS i sentrale tariffoppgjør.

Fylkesmøtene: Alle medlemmene er representert i fylkesmøtene. Etter hvert kommunestyre- og fylkestingsvalg velger fylkesmøtene delegater til Landstinget og blant disse velges medlemmer og leder til Fylkesstyret.

Fylkesstyrene gir innspill og anbefalinger til KS sentralt, blant annet i politiske spørsmål og i forberedelsen til sentrale tariffoppgjør. Fylkesstyrelederne er automatisk oppnevnt til Landsstyret.

Landsstyret møtes minst to ganger i året og består av alle fylkesstyrelederne, hele Hovedstyret og 18 landstingsvalgte representanter. Dette er KS’ øverste organ i fireårsperioden mellom landstingene.

– Og KS styres av politikere. Hvordan er det da mulig at en organisasjon som ledes av personer som har forplikta seg til så mye lærervelvilje kommer på kollisjonskurs med lærerne gang etter gang?

– Jeg opplever ikke at vi er på kollisjonskurs gang etter gang. Jeg opplever at begge parter ønsker enighet om både skoleutvikling og tariff, sier Stangeland, og fortsetter:

– Så er KS-styret et interessepolitisk styre, ikke et partipolitisk. Vi styrer ut fra hva medlemmene ønsker, sier han.

Stangeland sammenligner det med å få et verv i Utdanningsforbundet.

– Da representerer du ikke det partiet du kanskje er medlem av, du representerer forbundet og medlemmene der, sier han.

– Dette ivaretar jeg hver dag både gjennom KS og gjennom ordførervervet. Dette gjelder skole, barnehage og alle andre områder i kommunal sektor. Og det gjelder både enkeltsaker og helheten.

Les også: Bærum kommune vurderer om KS-medlemskap gjør at de taper lærere til Oslo

Tar lærernes skuffelse på alvor

Han understreker også at selv om de er motparter i lønnsoppgjøret, sitter KS og lærerorganisasjonene på samme side av bordet de fleste dagene i året.

– Vi samarbeider om skoleutvikling. Vi jobber for å sikre nok lærere, for lærernes metodefrihet, for at de skal få brukt sin kompetanse på best vid til å gjøre en god jobb, sier Stangeland.

Han sier også at ønsket og målet i lønnsforhandlingene alltid er å finne gode løsninger både for de enkelte yrkesgruppene og for alle de ansatte.

– Samtidig må det være innafor rammer som kommunen har rygg til å bære uten å måtte kutte i tjenester, sier Stangeland.

– Men jeg tar på største alvor at utdanningsgruppene er skuffa over siste tariffoppgjør. KS ønsker å gjøre det vi kan for å finne løsninger og unngå konflikt. Diskusjoner om utdanning og framtid er viktige. Og jo flere som engasjerer seg, jo bedre er det.

Les også: Venstre og MDG i Drammen ber om en vurdering av KS-medlemskapet

Powered by Labrador CMS