Slutt med yoga i Froland

En kommunestyrepolitiker i Froland ønsket å stanse yoga-undervisningen. To år senere er det ikke lenger yoga ved Froland barneskole.

Publisert Sist oppdatert

13.09.2020: I den første utgaven av denne saken het det at "politikerne stopper yogaundervisning ved Froland barneskole". I ingressen ble det også henvist til at det var gjort et politisk vedtak. Det stemmer ikke. Det var et politisk forslag om å fjerne yoga i skolen, men det ble ikke gjort et slikt vedtak. Utdanningsnytt beklager feilen.

Utdanningsnytt har skrevet om jenta som fikk støtte hos Barneombudet i at hun ikke måtte ha yoga på skolen. I Froland i Agder var det en kommunestyrerepresentant, ikke en elev, som ikke likte yoga i skolen. Frp-politikeren Oddvar Østreim tok i et kommunestyremøte i 2018 til orde for at yoga i gymtimen satte den kristne kulturarven under press.

Det profesjonelle skjønnet

Dette skapte reaksjoner. Flere meinte dette var å regulere forhold som ligger innafor det profesjonelle skjønnet.

Utdanningsforbundet Vest-Agder sammenlikna i en brevveksling saken i Froland med «Sandefjordsaken», der politikere ville bestemme hvordan lærerne skulle vurdere.

Vanlig treningsform

Til slutt slo Opplæringslovavdelinga i Utdanningsdirektoratet i et brev til Fylkesmannen i Aust-og Vest-Ager fast at: «I dagens samfunn er yoga en vanlig treningsform og folk flest forbinder ikke det med noe religiøst. Det er heller ikke noe tvil om at yoga som treningsform kan forankres i kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving.»

I dag er det likevel ikke yoga ved Froland barneskole, ifølge avdelingsleder Kenneth Gundersen.

Utdanningsdirektoratet ga klarsignal for yoga. Er striden likevel bakgrunnen for at Froland barneskole i dag ikke har yoga i kroppsøvingstimene?

– Vi har aldri hatt noe religiøst prega yoga-aktivitet i gymtimene. Men barna gjorde noen yogaøvelser, sier Kenneth Gundersen til Utdanningsnytt.

Powered by Labrador CMS