Selv om skolene følger smittevernreglene, vil noen lærere likevel være redde for smitte. Da er dialog den beste løsningen, anbefaler Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet: – Snakk med ledelsen om smittefrykten

Arbeidsgivere som har gjort det som kreves for å hindre smitte, er også på rett side av arbeidsmiljøloven. Men ansatte som likevel er bekymra, bør likevel ta opp uroen sin med ledelsen, oppfordrer Arbeidstilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Smittevernreglene mot covid-19-pandemien er på noen punkter annerledes for skolene enn for resten av samfunnet. På barnetrinnet er det blant annet ikke krav om at enkeltelever skal holde minst en meter avstand fra hverandre. Dersom smittenivået øker fra "grønt" til "gult" nivå, skal imidlertid elevene i hver klasse regnes som en "kohort", som skal holde avstand til andre grupper i løpet av skoledagen.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgivere sikre arbeidstakerne «trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger». Men hva da med lærere og andre ansatte som plages av bekymring for smitte, til tross for at ledelsen følger både lovfestede smittevernregler og anbefalingene fra helsemyndighetene?

Spørsmålet er ikke enkelt, erkjenner Gunn Robstad Andersen, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

– Arbeidsgiver har et ansvar for at det skal være trygt å gå på jobb som er tydelig formulert i loven. Ansatte skal beskyttes mot forhold i arbeidet som kan gi fysiske og psykiske helseplager. Arbeidsgiver har plikt til å kartlegge smittefaren og gjøre nødvendige forebyggende tiltak som henger sammen med denne kartleggingen. Risikogrupper blant de ansatte bør følges opp spesielt, sier hun.

Gunn Robstad Andersen.

Selv om arbeidsgiver gjør det som anbefales, er det likevel ansatte som er bekymra for smitte av forskjellige årsaker.

– En arbeidstaker som likevel er redd og synes det er vanskelig å gå på jobb, bør gå i dialog med arbeidsgiver. Arbeidstakeren må forsikres om at ledelsen har gjort det som kan gjøres. Dersom arbeidsgiver tydelig og aktivt synliggjør virksomhetens smittevernsarbeid og konkrete tiltak, kan det bidra til å dempe bekymringen blant de ansatte, sier Andersen.

Hun minner om at ansatte også har et ansvar for å følge reglene for smittevern på arbeidsplassen.

– De må også medvirke til at rutinene og tiltakene følges så godt de kan. Og dersom disse brytes, er det viktig å melde fra, slik at praksisen endres, understreker Gunn Robstad Andersen.

Powered by Labrador CMS