Covid-pandemien førte til at mange lærlinger ble permittert i fjor.

Færre lærlinger er permittert

Rundt 200 lærlinger er permittert for tida. I mai i fjor var det 4400, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

– Mange virksomheter har hatt utfordringer som følge av koronapandemien, men det har variert hvor mye lærlingene og lærekandidatene har vært berørt. Noen har opplevd få endringer, mens andre har måttet tilpasse seg endringer i arbeidshverdagen eller blitt permittert, sier avdelingsdirektør Irene Hilleren i en pressemelding fra Utdanningsdirektoratet.

Det er også blitt litt færre nye lærlinger enn tidligere år, men interessen for læreplass er fortsatt stor. Lærlinger i restaurant- og matfag har vært hardest rammet av permitteringer.

Færre fag- og svennebrev

I februar la Utdanningsdirektoratet fram tall som viste at det ble avlagt 28 200 svenneprøver i løpet av skoleåret 2019–2020. Det var litt over 700 færre enn skoleåret før.

– For første gang på mange år er trenden med flere og flere avlagte fag- og svenneprøver brutt. Det som er positivt, er at mange som ikke fikk avlagt prøven våren 2020, ser ut til å ha tatt prøven senere samme år, sier Hilleren.

For selv om det ble avlagt betydelig færre fag- og svenneprøver i mars og april 2020 enn året før, ble det i juni til september 2020 avlagt flere prøver enn i 2019.

Koronapandemien ser ut til å ha brutt trenden med et økende antall nye lærekontrakter de siste årene. I 2019–20 var det 900 færre nye lærekontrakter enn året før. Nedgangen i antall nye lærekontrakter finner vi i hovedsak i privat sektor, der hoveddelen av læreplassene finnes, ifølge Utdanningsdirektoratet.

De fleste er tilbake

Nordland er blant fylkene med høyest andel elever i videregående opplæring som velger yrkesfag. Der var på det meste rundt 200 av 3000 lærlinger permittert. Hotell- og restaurantfag og frisørfaget har vært blant de hardest rammede. Men nå er de fleste kommet tilbake, ifølge elev- og lærlingombud Espen Edvardsen.

– Lærebedriftene har vist sterk vilje til å ha lærlinger i arbeid. Vi har en «gentleman’s agreement» at dersom det blir permitteringer, forlater lærlingen bedriften sammen med den siste av fagarbeiderne. Og den blir i stor grad fulgt, sier Edvardsen.

Han berømmer arbeidsgiverne også for å vise fleksibilitet.

– Dersom det har vist seg at en lærling har trengt en måned lengre læretid, har det latt seg ordne. Og vi har også flotte lærlinger, som har vist evne til å tilpasse seg bedriftenes behov, sier Edvardsen.

På denne tida i fjor førte pandemien også til at det i en del tilfeller ble vanskelig å gjennomføre fagprøven.

– Nå går det tilnærma som normalt, sier Espen Edvardsen.

Powered by Labrador CMS