9 prosent av barnehagebarna var i barnehagen under nedstengingen viser tall fra SSB.
9 prosent av barnehagebarna var i barnehagen under nedstengingen viser tall fra SSB.

9 prosent av barnehagebarna var i barnehagen under nedstengingen

Da barnehagene stengte ned i mars på grunn av pandemien var fremdeles 9 prosent av barna til stede i barnehagene, viser tall fra SSB.

I gjennomsnitt var det 23.400 barn som var i barnehagene i Norge hver dag under nedstengingen i mars og april, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det var noe flere barn i offentlige barnehager enn private. 12.400 barn, eller 9 prosent av barna i offentlige barnehager, var til stede, mens 11.000 barn eller 8 prosent av barna i private barnehager var til stede.

Les også: Overgrep mot barn har økt under koronapandemien

De aller fleste barna som var til stede i barnehagene under nedstengingen, 78 prosent, hadde foreldre i samfunnskritiske yrker. Av de øvrige barna som var i barnehage under nedstengingen, var 9 prosent barn med nedsatt funksjonsevne eller barn som fikk spesialpedagogisk hjelp. Andre utsatte eller sårbare barn utgjorde 12 prosent av barna.

Den andre uka etter gjenåpning av barnehagene, i uke 18, var 77 prosent av barna til stede. Høyest oppmøte samlet sett var det i Vestland, Trøndelag og Møre og Romsdal, som alle hadde over 80 prosent oppmøte i uke 18. Lavest oppmøte i uke 18 var det i Oslo og Innlandet med henholdsvis 73 og 74 prosent oppmøte.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS