Norske barn har vært mindre ute og sittet mer foran en skjerm under pandemien.
Norske barn har vært mindre ute og sittet mer foran en skjerm under pandemien.

Mindre utelek og mer skjerm under pandemien

Nær fire av ti norske barn lekte og oppholdt seg mindre ute under pandeminedstengingen.

Publisert

Seks av ti brukte mer tid på skjerm, viser rapporten. Norsk institutt for naturforskning (Nina), som har utarbeidet rapporten, omtaler endringen som drastisk, skriver Dagsavisen.

– Det er viktig å følge opp disse urovekkende funnene for å finne ut om dette er en varig trend, sier daglig leder Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund, som har bestilt rapporten. Forbundet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å se nærmere på barn og unges fritidsaktiviteter.

Dåsnes frykter betydelige negative helsemessige konsekvenser hvis barn og unge forblir sittende innendørs.

– Vi vet at store deler av befolkningen allerede var mindre fysisk aktive enn myndighetenes anbefalinger. Om aktivitetsnivået går ytterligere ned, blir redusert livskvalitet og samfunnets helsekostnader enda større, advarer han.

Les også: Forskning: For mye skjermtid i skolens regi under korona

Nina har sett på to perioder: ved nedstengingen og ti måneder inn i pandemien

– Den negative trenden økte noe, fra 35 til 38 prosent som var mindre utendørs enn før, forteller seniorforsker Vegard Gundersen. Han peker på foreldrenes smittefrykt som årsak.

– Smittefaren gjorde det også lettere å akseptere at barna brukte mer tid på skjermaktiviteter.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS