Når det er pedagogisk begrunnet kan lærere kreve at elevene skrur på kamera, mener rektor ved Drammen videregående, Kristine Novak.

Digital undervisning:
– Kan kreve at elevene slår på kameraet

Lærere vil gjerne se elevene nå de underviser på nett, men mange elever slår av kameraet. Nå mener rektor ved Drammen videregående at lærere kan kreve at kameraet blir slått på der det er nødvendig for læringen.

Publisert Sist oppdatert

– Det er utbredt at elever ikke har på kamera, og det kan komme av at lærene ikke ber dem om å skru på, sier Kristine Novak, rektor ved Drammen videregående skole.

Novak har inntrykk av at mange elever velger å skru av kameraet i den digitale undervisningen, slik at verken lærere eller medelever kan se dem.

– Kan lærerne kreve at elever skrur på kameraet?

– Ja, vi mener det når det er pedagogisk begrunnet,sier hun og forklarer:

– Vi har utformet noen kjøreregler for digital opplæring der dette er en av reglene: Kamera skal være påslått når læreren bestemmer det, elevene kan gjerne bruke bakgrunn, sier Novak.

– Viktig å se hverandre

– Gode relasjoner mellom alle er en grunnmur for læring. Det å ikke se ansiktet til dem man snakker med og til, kan ha motsatt effekt, nemlig skape utrygghet. Noe som vil hemme god læring, sier Novak.

Å se hverandre er viktig, både for kommunikasjonen mellom lærer og elever, og mellom elevene imellom, mener hun.

– Ansiktet er en viktig del av den uformelle kommunikasjonen, som skaper trygghet og gode relasjoner mellom mennesker, sier Novak.

– Skammer seg over hjemmet sitt

Rektoren ved Drammen videregående har hørt flere argumenter for hvorfor elvene ikke vil ha på kamera, som for eksempel at de vil skjerme omgivelsene rundt, som familie.

– Elevene sier også at det er forskjell på klassene, i noen klasser er det helt greit. Det henger derfor sikkert også sammen med opplevd generell trygghet i klassen og lærerens klasseledelse, forteller hun.

Kristin Schultz, leder for elevorganisasjonen, tenker seg at det er flere faktorer for at elever ikke vil ha på kamera. Blant annet at de kanskje ikke føler seg vel foran kameraet, men også viktigere faktorer som at noen elever kanskje kan skamme seg over hjemmet de bor i.

– Jeg tror den viktigste faktoren for at noen elever ikke vil ha på kamera er at noen kanskje bor i et lite hjem, hvor de kanskje må dele rom med andre, kanskje noen har mye rot i hjemmet og derfor skammer seg over det, sier Schultz.

Spør hvorfor kameraet er av

Hun mener at lærerne bør gå i dialog med elevene før de eventuelt krever at det skrur på kamera. Lederen i elevorganisasjonen mener det er viktig at lærerne forklarer hvorfor elevene bør ha på kamera.

– Det hadde vært fint om lærerne hadde hatt møte med elevene om hvordan de vil ha det, da kan det hende elevene får opp øynene, lærerne bør snakke med elvene før de innfører en tvang, sier Schultz.

Rektor ved Drammen videregående mener lærerne kan kreve å få se elevene på skjermen når det er pedagogisk begrunnet. Hun viser til retningslinjene i Viken fylkeskommune:

Kamera ved Individuelle eller gruppe-vurderinger.

Ved individuelle eller gruppe-vurderinger i Teams kan det være fordelaktig for lærer å se eleven. Dette vil særlig være aktuelt i tilfelle der eleven skal vise frem noe, eller gjennomføre en aktivitet... Hvis skolen har en begrunnet vurdering som konkluderer at det er nødvendig å se eleven for å sikre best mulig læringsutbytte og tilbakemelding til eleven, er det naturlig å forvente at elevene har sitt kamera påslått. I tilfeller der elever ikke har mulighet til å benytte kamera må skolen tilrettelegge for alternative løsninger.

Schultz mener at dersom dette blir et krav, bør det være mulig for enkelte elever å få unntak, samtidig som hun tror det blir lettere for elever å ha på kameraet dersom alle har det.

Hun håper ikke det tvang med bruk av kamera.

– Jeg håper ikke det blir sånn at lærerne straffer elever som eventuelt velger å ikke ha det på, i form av eksempel anmerkninger, sier Schultz.

Powered by Labrador CMS