Usikkert om munnbind i skolen gir den effekten man ønsker

Fra forskningen kommer det ikke et entydig svar på om bruk av munnbind i skolen har den effekten man ønsker.

Publisert Sist oppdatert

I klasserom verden over sitter elever med munnbind i håp om å bremse spredningen av korona. Men ingen vet helt sikkert om bruk av munnbind har nøyaktig den effekten man ønsker.

FHI anbefaler ikke munnbind i undervisningssituasjonen eller i omgang med små barn.

– Våre råd om bruk av munnbind i skoler og barnehager er slik som beskrevet i smittevernveilederne. Der det er vanskelig å holde avstand, kan elever i ungdoms- og videregående skoler og ansatte på alle trinn inkludert barnehager bruke munnbind i henhold til anbefalingene i smittevernveilederne, sier seniorforsker Tone Bjordal Johansen ved FHI.

FHI presiserer at bruk er frivillig, og at munnbind bør være gratis tilgjengelig for både elever og ansatte.

Kritikk mot studie

Det finnes ikke så mange studier på nettopp bruk av munnbind blant skoleelever. Studier av bruk av munnbind i den øvrige befolkningen kan ikke nødvendigvis overføres til skolesammenheng. Man kan nemlig ikke forvente at barn klarer å bruke munnbind 100 prosent riktig hele tiden, skriver folkeskolen.dk.

En undersøkelse fra USA som ble omtalt på CBS av Rochelle Walensky i CDC viser at munnbind har en effekt. Walensky er direktør for CDC, som er en føderal etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. På CBS-programmet Face the Nation fortalte hun om en vitenskapelig undersøkelse som konkluderte med at det er 3,5 ganger høyere sjanse for at en skole blir rammet av et koronautbrudd hvis elevene og lærerne ikke bruker munnbind.

Les: Ingenting i veien for at lærere eller elever bruker munnbind i skolen (Fagartikkel)

Men denne undersøkelsen er møtt med massiv kritikk fordi den blant annet er gjennomført mens skolene hadde sommerferie i deler av tiden undersøkelsen ble gjennomført. Det ble heller ikke tatt hensyn til vaksinasjonsraten blant elevene og lærerne.

Undersøkelsen førte til at CDC nå anbefaler at barn over 2 år skal bruke munnbind.

Men det er en anbefaling som CDC står temmelig alene om. Verdens helseorganisasjon anbefaler ikke at barn under seks år bruker munnbind.

Som solbriller

En studie fra den amerikanske delstaten Georgia blant 90.000 elever peker på utlufting av klasserom er like effektivt som munnbind. Både i denne undersøkelsen og en som er gjort i delstaten Nord-Carolina, presiserer forskerne at det er vanskelig å isolere effekten av munnbind fra effekten av andre tiltak, som utlufting og håndhygiene.

Undersøkelser av om munnbind er skadelig for elever, eller barn generelt, viser helt tydelig at det ikke er skadelig. Bortsett fra den generelle konsensus om at barn under to år ikke bør bruke munnbind på grunn av kvelningsfare.

Det er gjort enda færre undersøkelser på om munnbind på lærere svekker kommunikasjonen med elevene. En undersøkelse fra 2012, altså lenge før koronaepidemien, viser at barn under 9 år leser ansiktsuttrykk like godt selv om deler av ansiktet er dekket av munnbind. En liten studie fra 2020 fra USA konkluderer med at bruk av munnbind kan sammenliknes med bruk av solbriller.

Status i noen europeiske land

 • I England er det innført bruk av munnbind fra ungdomsskolen og opp.
 • I Frankrike har ansiktsmasker vært påbudt fra grunnskolen og opp siden 15. desember
 • I Italia har myndighetene bestemt at alle elevene i en klasse må ha munnbind med mindre alle er vaksinert.
 • I Sverige er det ikke påbudt med munnbind. Myndighetene mener det er nok å sørge for god håndhygiene, oppfordre skolene til å ha mer tid utendørs, oppfordre syke til å bli hjemme og å unngå store forsamlinger.
 • I Hellas må også barn i barnehagen bruke munnbind, og dette skal skiftes tre ganger daglig.
 • I Belgia må alle elever over seks år bruke munnbind.
 • Det samme gjelder for Spania: Alle over seks år må ha munnbind i skolen. Dette har vært gjeldende fra september 2020.
 • Irland innførte krav om munnbind for alle elever over 9 år, i desember. Dette skal revurderes i februar.

 • I Tyskland var det først opp til hver enkelt delstat om de ville innføre munnbind-påbud, men i desember ble helseministrene i alle delstater enige om at det er munnbind plikt i alle delstater og i alle klassetrinn. Mens det fortsatt var forskjell fra delstat til delstat ble effekten undersøkt. En studie viste at der hvor det var munnbindplikt var det tydelig lavere smittespredning blant elever og lærere enn i delstater der det ikke fantes et slikt påbud. https://www1.wdr.de/nachrichten/maskenpflicht-schulen-corona-risiko-100.html
 • Finland har innført krav om munnbind for skoleelever over 12 år.

 • I Danmark har ikke lærerne i grunnskolen lov å bruke munnbind, med mindre skoleleder eller kommunen sier ja. Men lærerne har lov å bruke visir. Det er ingen krav til elevene.
Powered by Labrador CMS