Digital mobbing har økt blant de yngste elevene, viser Elevundersøkelsen.

Stadig yngre barn mobbes på nett

Under koronaen har det vært en økning av yngre elever som er blitt mobbet over nett. I Elevundersøkelsen for 2020 sa 18 000 elever at de ble mobbet digitalt en gang i måneden eller oftere.

Publisert Sist oppdatert

Mobbeforsker ved Universitetet i Stavanger. Johannes Finne, er verken overrasket over at digital mobbing øker eller at barna som utsettes for det er blitt yngre.

– Det fysiske og digitale liv blir stadig mer sammenvevd, slik at det som forekommer ett sted også skjer det annet. Vi ser også at barn tidligere blir aktive digitalt, slik at en økning for de yngre er naturlig, men selvsagt beklagelig, sier forsker Johannes Finne.

18 000 elever oppgir at de har blitt mobbet over nett i fjor. Det er over nesten 3000 flere enn året før. Økningen skyldes at de yngste barna blir mer mobbet digitalt. Det er en større andel jenter enn gutter som oppgir at de er digitalt mobbet på 7. – 9. trinn. På de øvrige trinnene er det små kjønnsforskjeller. Elever som mobbet ofte er også blitt flere. I fjor oppga 8000 at de ble mobbet digitalt ukentlig, viser Elevundersøkelsen.

Angrep 24/7

Mobbeforskeren mener digital mobbing skiller seg fra fysisk mobbing ved at barna alltid er utsatt for angrep.

– Det største problemet med digital mobbing er at man er tilgjengelig for angrep 24/7. De elever som utsettes for mobbing mens de er hjemme, vil nok i mindre grad ha tilgang til sosial støtte fra medelever og voksne på skolen, sier Finne. 43,7 prosent av de som er mobbet digitalt, rapporterer at de også er utsatt for tradisjonell mobbing.

Les denne: Hvordan forholder barnehagelærere og styrere seg til mobbing i barnehagen?

I store deler av 2020 har elevene vært hjemme fra skolen hele eller flere dager i uka. Forskeren er bekymret over at elevene som mobbes er isolert, og må takle mobbingen selv.

– Hvis elever i mindre grad får tilgang andres synspunkter om hvem man er, enn de som kommer fra dem som mobber, kan kraften i angrepene kunne oppleves sterkere. Når vi sitter isolert er det også fare for at destruktive tanker får mer spillerom, sier Finne.

Blir kalt stygge ting

Om lag 72 prosent av de som utsettes for digital mobbing opplever å bli kalt stygge ting og ertet.

Digital mobbing skjer også ved utestengning og baksnakking. 32 prosent har opplevd at det spres sårende ting om dem på nettet. Han mener at elever som mobbes når vi nå er i denne unntakstilstanden er ekstra sårbare.

– Vi vet at den støtten elever opplever fra foreldre er en viktig beskyttelsesfaktor fra konsekvensene fra mobbing. Når familien utgjør en større andel av den sosiale kontakten til de unge, er det også viktigere den sosiale støtten som er tilgjengelig i familien, sier Finne.

Les denne: Hvor langt inn på elevenes mobiltelefoner skal skolens ansvar strekke seg?

Forskeren mener lærere børe være ekstra oppmerksomme på utsatte elever.

– For de voksne på skolen er det ekstra viktig å følge med på elever som ikke har nødvendig støtte hjemme. Det er ekstra viktig å oppsøke informasjon, snakke med elevene og tørre å stille spørsmål om sensitive forhold, sier Finne.

Det er få som oppgir at de mobber andre digitalt, kun 0,6 prosent, men det er flere som enn tidligere år. Både i 2018 og 2019 var andelen som oppgav at de mobbet digitalt på 0,5 prosent.

Fakta Elevundersøkelsen:

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn.

Powered by Labrador CMS