– For å legge press på politikerne håper jeg flest mulig signerer innen fristen 13. februar. Dette er dagen da saken skal behandles på nytt i stortinget, sier Terje Skyvulstad, nesteleder i Utdanningsforbundet. Foto: Marianne Ruud
– For å legge press på politikerne håper jeg flest mulig signerer innen fristen 13. februar. Dette er dagen da saken skal behandles på nytt i stortinget, sier Terje Skyvulstad, nesteleder i Utdanningsforbundet. Foto: Marianne Ruud

Skyvulstad om kompetansekravene: – Ikke gi opp, vi skal vinne kampen

- Det er ingen grunn til å gi opp. De nye kompetansekravene skal gjelde fra 2025. Så dersom vi ikke vinner fram nå i første runde, så kommer vi til å fortsette kampen til vi vinner, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

Publisert

På tre dager er antall signereringer på oppropet mot avskilting gått fra 22.000 til 26.000.

– Vi jobber fortsatt for å få politikerne til å endre vedtaket 13. februar, sier nestlederen i Utdanningsforbundet.

– Jeg oppfordrer enda flere til å signere. Denne saken skal vi vinne. Det at erfarne lærere ikke skal oppleve å bli avskiltet, er en viktig sak for oss, sier Skyvulstad til Utdanning.

Stadig flere lærere og tillitsvalgte har de siste dagene signert på oppropet «Stopp avskiltingen av erfarne lærere» på nettsiden opprop.net.

Ferske tall 25. januar, viser at tallet på signaturer nå er oppe i over 26.000.

– For å legge press på politikerne håper jeg flest mulig signerer innen fristen 13. februar. Dette er dagen da saken skal behandles på nytt i stortinget, sier Skyvulstad.

– Noen har klaget over problemer med den tekniske løsningen for signering av oppropet. Kan det være en av årsakene til at ikke flere har signert?

– Vi har fått tilbakemelding på at det er mer problematisk å signere på mobil enn på PC. Men de aller fleste har fått det til. Som regel er det gjort på noen sekunder, men dersom noen opplever tekniske problemer som ikke har lar seg løse, vil vi gjerne ha beskjed om det, sier han.

 

 

Kan ikke lene oss tilbake

Det er nå i realiteten flertall på stortinget for å gjøre om vedtaket om tilbakevirkende kraft.

Men selv om Arbeiderpartiet har snudd, har Kristelig Folkeparti inngått en avtale som er i strid med det partiet egentlig mener om saken, ifølge utdanningspolitisk talsperson i Krf, Hans-Fredrik Grøvan.

– Med tanke på budsjettavtalen for 2018 har noen gitt opp kampen. Hva vil du si til dem, Skyvulstad?

– Det er ingen grunn til å gi opp. De nye kompetansekravene skal gjelde fra 2025. Så dersom vi ikke vinner fram nå i første runde, så kommer vi til å fortsette kampen til vi vinner, sier Skyvulstad.

Etter vedtaket om å innføre lærernormen, er det viktigere enn noen gang å beholde de 33.000 lærerne som står i fare for å bli avskiltet, understreker han.

 

Er for kompetansekravene

Norsk lektorlag er ikke på linje med de andre organisasjonene. Denne lærerorganisasjonen støtter ikke oppropet. Pål Aarsæther, leder i Møre og Romsdal Lektorlag, skriver i Tidens krav om «Lærerne som ikke vil lære».

Skyvulstad er helt uenig. Han viser til at det er langt flere lærere som ønsker seg videreutdanning enn dem som får mulighet til å delta. Det samme har Norsk lektorlags leder, Rita Helgesen, allerede innrømmet. Under en stortingshøring 15. desember, sa hun:

– Norge er ett av de landene i OECD som bruker minst tid på etter– og videreutdanning. Kun ni prosent av våre medlemmer har fått tilbud om etter– og videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet.

Terje Skyvulstad understreker at Utdanningsforbundet er for de kompetansekravene, og for at flest mulig lærere får etter– og videreutdanning. Det er kun vedtaket om tilbakevirkende kraft organisasjonene bak oppropet protesterer mot.

 

 

  Ikke for sent ute

– Har Utdanningsforbundet vært litt sent ute med dette oppropet?

– Nei, vi har helt siden vedtaket ble fattet i 2015 vært imot at det skulle ha tilbakevirkende kraft. Vi har prøvd å påvirke regjeringspartiene hele veien og også opposisjonen. Nå har vi lyktes med å få Arbeiderpartiet til å snu. Det er en viktig seier, understreker Skyvulstad.

 

Fylkesledere vil engasjere lokale tillitsvalgte

Fylkesleder i Hordaland, Anita Knapskog, sier til Utdanning at fylkeslaget nå går ut og oppfordrer medlemmer til å signere både på samlinger for lokallag og på kurs.

Det samme gjør fylkesleder Hans Lieng i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag.

Lærer, Dan Michelsen, som er blant de mest engasjerte debattantene på ulike Facebook-grupper for lærere, er litt pessimistisk etter at Krf valgte å inngå sitt kompromiss.

– Oppropet kommer for sent. Krf har bundet seg til masten, sier han.

I Rogaland var det glede da Arbeiderpartiet snudde.

– Nå kommer gledestårene! Dette har vi jobbet hardt og lenge for. Jeg har sjelden opplevd en sak som har skapt så sterke følelser i lærerstanden, sa leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød i Utdanningsforbundet i Rogaland i en kommentar til Stavanger Aftenblad.

 

 

Jusprofessor konkluderer med at stortingsvedtaket ikke er grunnlovsstridig

På ulike lærergrupper på sosiale medier stiller mange spørsmål om stortingsvedtaket om å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft er i strid med grunnloven.

Utdanningsforbundet har spurt en av landets fremste grunnlovseksperter, professor i rettsvitenskap Eivind Smith, om dette. Han konkluderer med at stortingsvedtaket ikke er grunnlovsstridig.

På spørsmål om man bør gå rettens vei for å få fastslått om stortingsvedtaket er gyldig, svarer professor Smith slik: «en slik fremgangsmåte er lite følsom eller endog brutal» – med hensyn til det tverrpolitiske ønsket om snarest mulig å oppnå den tilsiktede hevingen av undervisningens kvalitet.

Professor Eivind Smith konkluderer i sitt svar til Utdanningsforbundet med at loven vanskelig kan sies å være i strid med forbudet i grunnlovens § 97 «mot retroaktiv lovgivning til skade for private».

Powered by Labrador CMS