I dag er det ikke mastertilbud i tegnspråk ved grunnskolelærerutdanningene. Ill. foto: Julia Freeman-Woolport/Freeimages.com
I dag er det ikke mastertilbud i tegnspråk ved grunnskolelærerutdanningene. Ill. foto: Julia Freeman-Woolport/Freeimages.com

Norsk tegnspråk blir masterfag i lærerutdanningen

Oslo Met – storbyuniversitetet skal utforme tilbudet i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Publisert

I forbindelse med neste års statsbudsjett vedtok Stortinget å bevilge 1 million kroner til utvikling av norsk tegnspråk som masterfag i grunnskolelærerutdanningene for trinn 1–7 og trinn 5–10.

– I dag er det for få lærere som har kompetanse i faget norsk tegnspråk. Det er viktig at skoleelever får et godt undervisningstilbud og derfor må flere lærere få tilbud om å styrke kompetansen i norsk tegnspråk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

I tillegg til matematikk, engelsk, norsk og samisk er norsk tegnspråk blant fagene som omfattes av de nye kompetansekravene for lærere. På ungdomstrinnet må de ha minst 60 studiepoeng i disse fagene. De samme fem fagene er prioritert i arbeid med ny mastergrad i grunnskolelærerutdanning og i videreutdanningstilbudene i Kompetanse for kvalitet.

Det er et mål at det skal finnes et mastertilbud i grunnskolelæreutdanning i alle skolefag, men i dag eksisterer det ikke noe mastertilbud i faget norsk tegnspråk. En kartlegging viser at det heller ikke er noen lærerutdanningsinstitusjoner som tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med norsk tegnspråk som undervisningsfag.

Ikke alle lærere som underviser i norsk tegnspråk, har undervisningskompetanse i faget. Andelen lærere med denne kompetanse har imidlertid økt fra 60 prosent i 2015 til 79 prosent i 2018.

 

Powered by Labrador CMS