Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Indre motivasjon får lærere til å videreutdanne seg

Å lære mer om fag er den viktigste grunnen til at lærere har ønsket å ta videreutdanning. Det viser en fersk NIFU-rapport.

Publisert

Det viser en fersk NIFU-rapport skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er basert på den såkalte Deltakerundersøkelsen 2019. Deltakerundersøkelsen er en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet» som ble opprettet i 2009 for å styrke læreres kompetanse.

Rappporten er den tiende i rekken. Nytt av året er at deltakerne er spurt om de selv var motivert for videreutdanning. Totalt har mer enn 4.000 lærere svart på undersøkelsen.

Høy egenmotivasjon

Nesten ni av ti av de spurte lærerne oppgir at de har høy egenmotivasjon for studiene.

- Majoriteten oppgir interesse for å lære mer om faget som den viktigste grunnen til at de ønsket å ta videreutdanning. I alt 27 prosent svarer dette. Videre oppgir 19 prosent at de studerer for å få påfyll og faglig inspirasjon. Svarene tyder på at mange lærere er indre motivert for å studere, heter det i rapporten.

Egenmotivasjonen er lavest for de som oppgir at de tar videreutdanning grunnet ny kompetanseforskrift eller fordi lederen deres ønsket det. Totalt er det 24 prosent som svarer at den viktigste grunnen til at de søkte om å ta videreutdanning var at ny kompetanseforskrift gjorde det nødvendig.

Andre funn fra rapporten:

  • En høy andel av lærerne forteller om studier med god kvalitet og god tilrettelegging ved skolen de arbeider. Sammenliknet med de siste tre årene forteller lærerne i årets undersøkelse om noe høyere grad av opplevd læringsutbytte.
  • Matematikk, engelsk og norsk er de fagene flest studerer. Andelen som oppgir at de studerer andre fag enn de som er opprettet for Kompetanse for kvalitet, har økt betraktelig.
  • Samlet sett tyder svarene på at ledelsen i mange tilfeller kommuniserer tydelig at lærerne skal ta videreutdanning, samtidig som de ikke utrykker like stor interesse for kunnskapen de har fått.
  • Andelen som er fornøyd med stipendordningen økt markant de siste årene, fra 22 prosent i 2017 og 32 prosent i 2018 til 35 prosent i 2019.
  • På spørsmål om hva de opplever å ha for mye og for lite av i studiet svarer et klart flertall av lærerne at det er passe med pedagogisk teori, faglig innhold, veiledning/tilbakemelding og refleksjon over egen praksis.
  • Hele ni av ti lærere mener kvaliteten på studiet er god eller svært god. Andelen lærere som opplever kvaliteten på studiet som svært høy er klart høyere blant de som var motivert for å studere sammenliknet med de som ikke var motiverte.
  • Lærere som oppgir ny kompetanseforskrift som viktigste grunn til at de studerer forteller om klart lavere opplevd læringsutbytte av studiet enn lærere som studerer av andre grunner.

LES HELE RAPPORTEN HER

Powered by Labrador CMS