- Det er uheldig når en assisterende rektor kobler ønsket om lærere med høy formell faglig kompetanse, med utfordringer knyttet til kostnader til videreutdanning, mener Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Arkivfoto: Utdanning
- Det er uheldig når en assisterende rektor kobler ønsket om lærere med høy formell faglig kompetanse, med utfordringer knyttet til kostnader til videreutdanning, mener Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Arkivfoto: Utdanning

– Kan ikke behandle søkere som ukvalifiserte

Flere skoler allerede har begynt å lyse ut stillinger hvor det står at søkere må oppfylle de nye kravene til kompetanse i matematikk, norsk og engelsk. Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier skoler også må vurdere søkere som ikke oppfyller kompetansekravet som kvalifiserte søkere.

Publisert

Etter 2025 må lærere skal ha minst 30 studiepoeng i matematikk, norsk eller engelsk for å undervise fagene på barneskolenivå, og 60 poeng på ungdomsskolenivå. Lærere kan frem til da videreutdanne seg, og i mellomtiden fortsette å undervise i disse fagene hvis de mangler nok studiepoeng.

Fredag skrev Utdanning at flere skoler allerede har begynt å lyse ut stillinger hvor det står at søkere må oppfylle de nye kravene til kompetanse

En av disse skolene er Bjørnsletta skole i Oslo. Assisterende rektor Unni Eik sa fredag at «det er ressurskrevende å sende lærere ut i permisjon for videreutdanning».

 

– Uheldig kopling

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener det er uheldig når en assisterende rektor kobler ønsket om lærere med høy formell faglig kompetanse, med utfordringer knyttet til kostnader til videreutdanning.

– Denne typen arbeidsgiverpolitikk vil svekke naturlig og nødvendig fleksibilitet i arbeidsmarkedet for lærere i årene som kommer, og det svekker tiltroen til at kommunale arbeidsgivere vil ta sitt ansvar for den kompetansehevingen vi er godt i gang med, skriver Handal i en e–post til Utdanning.

 

– Ikke ulovlig å ønske seg lærere med 60 studiepoeng

Handal sier at lokale skolemyndigheter alltid har hatt anledning til å ønske seg høyere kompetanse i lærerstillinger i sine utlysninger enn det kompetansekravene sier.

– Slik sett er det ikke ulovlig å ønske seg lærere med 60 studiepoeng i enkelte fag på ungdomstrinnet, selv om lærere er formelt kvalifisert med mindre formell kompetanse, sier Handal. 

 

Helhetlig vurdering

Assisterende rektor Unni Eik sa fredag at de så langt ikke hadde kalt inn søkere som hadde færre enn 60 studiepoeng i norsk og engelsk. Men hun ville ikke utelukke at de ville kalle inn søkere som manglet de formelle kravene.

Handal sier at arbeidsgivere ikke kan behandle søkere til slike stillinger –  og som er formelt kvalifisert etter loven – som ukvalifiserte. Det vil si å la være å innkalle dem til intervju med en slik begrunnelse.

– Tilsetting skal skje på grunnlag av en helhetlig vurdering av søkernes kompetanse og hvor formell kompetanse bare er en av faktorene som skal vurderes, sier Handal.

 

Powered by Labrador CMS