Senterpartiet vil skrote avskiltingen av lærere

Marit Arnstad (Sp) mener det kan være flertall på Stortinget for å fjerne bestemmelsen om tilbakevirkende kraft for krav til undervisningskompetanse. Neste uke fremmer hun forslaget i Stortinget.

Publisert

Senterpartiet stemte imot forslaget om tilbakevirkende kraft da dette var til behandling våren 2015, og de har også senere fremmet flere forslag om å få omgjort beslutningen.

– Hvorfor gjør du dette nå?

– Jeg har opplevd gjennom de to siste årene at flere av partiene har vært i bevegelse. SV sier de er enige med oss, og Arbeiderpartiet har beveget seg. I valgkampen har i tillegg KrF vært opptatt av dette. Derfor mener jeg det er grunnlag for å fremme dette nå, sier Arnstad til Utdanning.

 

 

– Må ikke miste av syne

Hun mener at dispensasjonsadgangen som er etablert, ikke er fornuftig.

– Man låser inn lærerkrefter. Lærere blir låst inn i stillingen de har. Kravet om tilbakevirkende kraft er uheldig, sier hun.

– Mange lærere har allerede tatt etter- og videreutdanning. Undergraver forslaget ditt det disse lærerne allerede har gjort?

– Nei, det er viktig at lærere tar etter- og videreutdanning. Det er ikke til hinder for å fjerne regelen om tilbakevirkende kraft. Gjennom NRK-serien «Du så meg» møter vi flere lærere som ikke oppfyller kravene, men som har vært en svært viktig brikke i mange menneskers liv. Det er en dimensjon vi ikke må miste av syne, sier hun.

 

 

De som står utenfor

Arnstad peker i forslaget sitt på at det at de nye kompetansekravene er gitt tilbakevirkende kraft, sender et svært uheldig signal til lærerne.

– Men også til samfunnet for øvrig, om at lærere som er utdannet før 2014, ikke er skikket til å undervise i samtlige fag. I realiteten innebærer dette en underkjennelse av en offentlig godkjent grunnutdanning for en hel yrkesgruppe.

Hun sier også at terskelen ved dagens bestemmelse for å komme tilbake for å arbeide i skolen, for dem som i dag står utenfor skoleverket, vil bli enda høyere. Årsaken er at disse personene må påregne å ta videreutdanning for å være kvalifisert til å undervise.

 

Grundig behandling

– Hva tenker du om forslaget fra Arnstad, Martin Henriksen?

– Jeg har ikke sett forslaget ennå, det er ikke fremmet, så det kan jeg ikke kommentere. Men det er en svært viktig sak for mange lærere, og de fortjener at vi ser seriøst på det, sier Henriksen til Utdanning. Han er ny utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet,

– Vi har sagt at man bør vurdere om undervisningserfaring i et fag skal telle med. Når du har undervist i matematikk i 15 år, så er det urimelig at det ikke kan være en del av vurderingen, sier han.

– Vil dere stille dere bak forslaget til Senterpartiet?

– Jeg kan ikke si noe den ene eller andre veien. Vårt mål er ikke å haste gjennom en sak, men å se grundig på den. Dette er en sak som fortjener en grundig behandling, sier han.

 

Forslaget fremmes 10. oktober og lyder slik:

Opplæringsloven og privatskoleloven endres slik at det gjeninnføres et unntak fra kompetansekravet i undervisningsfag for allmennlærere som oppfylte kravene for å bli ansatt i undervisningsstilling før 1. januar 2014.

 

 

Powered by Labrador CMS